รายการของผู้ป่วยนอกทั่วไปคลีนิก
List of General Out-patient Clinics

โรงพยาบาล/คลินิก
Hospital/Clinic
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Telephone
เวลาลงทะเบียน/เวลาตรวจรักษา
Service Hours
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก อะเบอร์ดีน จ๊อกกี้คลับ
Aberdeen Jockey Club General Out-patient Clinic
10 ถนนอะเบอร์ดีน รีเซอร์วัวร์, อะเบอร์ดีน
10 Aberdeen Reservoir Road, Aberdeen

map

2555 0381 / 2555 0382

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5011

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกแอนน์ แบล็ก
Anne Black General Out-patient Clinic
ชั้น 1, 140 ถนนซัดเซมุย, นอร์ธพอยท์
1/F, 140 Tsat Tse Mui Road, North Point

map

2561 6161

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0055

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก แอพลีชอ
Ap Lei Chau General Out-patient Clinic
161 ถนนเมนแอพลีชอ, แอพลีชอ
161 Ap Lei Chau Main Street, Ap Lei Chau

map

2518 5610

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5022

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกการแพทย์ครอบครัวศูนย์การแพทย์แคริตัส

Caritas Medical Centre Family Medicine Clinic
ชั้นล่าง, ไวมิงบล็อก, ศูนย์การแพทย์แคริตัส, 111 ถนนหวิงฮอง, ซัมซุยโป
G/F, Wai Ming Block, Caritas Medical Centre, 111 Wing Hong Street, Sham Shui Po

map

3408 7001

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0123

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเซ็นทรัลดิสทริกต์
Central District Health Centre General Out-patient Clinic
1 เคายูฟง, เซ็นทรัล
1 Kau U Fong, Central

map

2545 1485

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5033

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์สุขภาพเซ็นทรัลเกาลูน
Central Kowloon Health Centre
147เอ, ถนนอาร์จีลล์, เกาลูน
147A Argyle Street, Kowloon

map

2762 1456

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0810

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไจ๋หว่าน
Chai Wan General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 1 ถนนฮองหม่าน, ไจ๋หว่าน
G/F, 1 Hong Man Street, Chai Wan

map

2556 0261

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0088

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกชวงซาว่านจ๊อกกี้คลับ
Cheung Sha Wan Jockey Club General Out-patient Clinic
2 ถนนกวงหลี, ชวงซาว่าน
2 Kwong Lee Road, Cheung Sha Wan

map

2387 8211

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0122

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกอีสต์เกาลูน
East Kowloon General Out-patient Clinic
160 ถนนแฮมเมอร์ฮิลล์, ไดมอนด์ฮิลล์, เกาลูน
160 Hammer Hill Road, Diamond Hill, Kowloon

map

2320 4240

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0117

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์การแพทย์ครอบครัวแฟนลิ่ง
Fanling Family Medicine Centre
ชั้น 1, ศูนย์สุขภาพแฟนลิ่ง, 2 ถนนปิ๊กฟุง, แฟนลิ่ง, นิวแทร์ริทอรี่ส์
1/F, Fanling Health Centre, 2 Pik Fung Road, Fanling, New Territories

map

2639 4601

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0937

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกฮะไกวชุง
Ha Kwai Chung General Out-patient Clinic
77 ถนนไลชอ, ไกวชุง, เอ็น.ที.
77 Lai Cho Road, Kwai Chung, N.T.

map

3651 5411

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0100

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลฮ่องกงบุดดิสต์
Hong Kong Buddhist Hospital General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, บล็อก เอ, โรงพยาบาลฮ่องกงบุดดิสต์, 10 ถนนเฮงแลม, ลกฟู
LG, Block A, Hong Kong Buddhist Hospital,10 Heng Lam Street, Lok Fu

map

2339 6117

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0800

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกฮุงฮอม

Hung Hom Clinic
22 ถนนสเตชั่นเลน, ฮุงฮอม
22 Station Lane, Hung Hom

map

2353 3811 / 2353 3812

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0816

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกกัมทิน
Kam Tin Clinic
200 ถนนกัมทิน, เช็คคง
200 Kam Tin Road, Shek Kong

map

2488 1437

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5008

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์
8:45am - 12:00noon

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์
9:00am - 12:30pm


Registration Hours :

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
8:45am - 12:00noon

Consultation Hours :

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
9:00am - 12:30pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกเคนเนดีทาวน์จ๊อกกี้คลับ
Kennedy Town Jockey Club General Out-patient Clinic
45 ถนนวิคตอเรีย, เคนเนดีทาวน์
45 Victoria Road, Kennedy Town

map

2817 3215

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5088

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ศูนย์สุขภาพเกาลูนเบย์
Kowloon Bay Health Centre General Out-patient Clinic
ชั้น 1, 9 ถนนไกยัน, เกาลูนเบย์
1/F, 9 Kai Yan Street, Kowloon Bay

map

2116 2812

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0678

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
GOPD โรงพยาบาลกวงหวา
Kwong Wah Hospital GOPD
ชั้น 1, อาคารผู้ป่วยนอก TWGHs ซุยซินตง, โรงพยาบาลกวงหวา, 25 ถนนวอเตอร์ลู, เกาลูน
1/F, TWGHs Tsui Tsin Tong Outpatient Building, Kwong Wah Hospital,25 Waterloo Road Kowloon

map

3517 2981

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0125

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:30am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:30pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:30am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:30am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:30pm - 9:30pm

Saturday
8:30am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกสุขภาพชุมชน กวนตง
Kwun Tong Community Health Centre
ยูจี, 60 ถนนหิบหว่อ, กวนตง
UG, 60 Hip Wo Street, Kwun Tong

map

2389 0331

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0687

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
6:00pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
6:00pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เลดี้เทรนช์
Lady Trench General Out-patient Clinic
213 ถนนซาซุย, ซวนว่าน, เอ็น.ที.
213 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T.

map

2614 4789

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0107

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ลัมตินโพลีคลินิก
Lam Tin Polyclinic General Out-patient Clinic
99 ถนนไกติน, ลัมติน
99 Kai Tin Road, Lam Tin

map

2346 2853

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0679

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกหลีกี่เมโมเรียล
Lee Kee Memorial Dispensary
99 ถนนคาร์เพนเตอร์, เกาลูนซิตี้
99 Carpenter Road, Kowloon City

map

2382 1096

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0868

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เล็กหยุ่น
Lek Yuen General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 9 ถนนเล็กหยุ่น, ชาติน
G/F, 9 Lek Yuen Street, Shatin

map

2692 8730

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0972

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ลีโปชุน
Li Po Chun General Out-patient Clinic
22 ถนนอาร์แรน, มงก๊ก
22 Arran Street, Mongkok

map

2393 8161

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0112

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกการแพทย์ครอบครัวหม่าออนซาน
Ma On Shan Family Medicine Centre
ชั้นล่าง, 609 ถนนไซซา, หม่าออนซาน
G/F, 609 Sai Sha Road, Ma On Shan

map

2644 5521

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0982

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์สุขภาพมาดามหยุงฟุงฉี
Madam Yung Fung Shee Health Centre
26 ถนนไซฉิง, หยุ่นหลง
26 Sai Ching Street, Yuen Long

map

2443 8400

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5009

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก โมนาฟง
Mona Fong General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 23 ถนนหม่านหนิน, ไซคุง
G/F, 23 Man Nin Street, Sai Kung

map

2792 2601

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0652

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกมิสซิสหวูยอร์กหยู
Mrs Wu York Yu General Out-patient
310 ถนนหว่อยี่ห็อบ, ไหลมุกชู, ไควชุง

310 Wo Yi Hop Road, Lei Muk Shue, Kwai Chung

map

2487 1211

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0108

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกมุ่ยหว่อ
Mui Wo General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง และ ชั้น 1, ที่ทำการรัฐบาลมุ่ยหว่อ, 2 ถนนหงานกวงว่าน, มุ่ยหว่อ, เกาะลันเตา
G/F, & 1/F, Mui Wo Government Offices, 2 Ngan Kwong Wan Road, Mui Wo, Lantau Island

map

2984 2080

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก น่ำซาน
Nam Shan General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, น่ำยิวเฮาส์, น่ำซานเอสเตท
G/F, Nam Yiu House, Nam Shan Estate

map

2779 5688

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0120

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หง่อเตาก๊ก จ๊อกกี้คลับ
Ngau Tau Kok Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 60 ถนนถิงออน, หว่อเตาก๊ก, เคแอลเอ็น
G/F, 60 Ting On Street, Ngau Tau Kok, KLN

map

3518 7710

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0680

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก นอร์ธไควชุง
North Kwai Chung General Out-patient Clinic
125 ถนนไท่ปักติน, ไควชุง, เอ็น.ที.
125 Tai Pak Tin Street, Kwai Chung, N.T.

map

2418 8501

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0101

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

(ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี)

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

(ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี)

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

(Every Wednesday and Thursday)

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

(Every Wednesday and Thursday)

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก นอร์ธลัมมา
North Lamma General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 100 ถนนเมน, ยุงชิวว่าน, เกาะลัมมา
G/F, 100 Main Street, Yung Shue Wan, Lamma Island

map

2982 0213

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์สุขภาพชุมชน นอร์ธลันเตา
North Lantau Community Health Centre
ชั้น 3, โรงพยาบาลนอร์ธลันตา, เลขที่ 8 ถนนชุงหยาน, ตุงชุง, ลันเตา
3/F, North Lantau Hospital, No.8, Chung Yan Road, Tung Chung, Lantau

map

3467 7374

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0106

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกการแพทย์ครอบครัว โรงพยาบาลอาวเวอร์เลดี้ออฟแมรี่คนอลล์
Our Lady of Maryknoll Hospital Family Medicine Clinic
ชั้นล่าง, บล็อกผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลอาวเวอร์เลดี้ออฟแมรี่คนอลล์, 118 ถนนชาตินพาส, หว่องไท่ซิน
G/F, Out-patient Block, Our Lady of Maryknoll Hospital,118 Shatin Pass Road, Wong Tai Sin

map

2354 2267

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0118

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เป็งชอ
Peng Chau General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 1เอ ถนนซิงคา, เป็งชอ
G/F, 1A Shing Ka Road, Peng Chau

map

2983 1110

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:15am - 12:30pm
1:45pm - 4:45pm

วันเสาร์
9:15am - 12:45pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm

วันเสาร์
9:15am - 1:15pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:15am - 12:30pm
1:45pm - 4:45pm

Saturday
9:15am - 12:45pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm

Saturday
9:15am - 1:15pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก โรเบิร์ตแบล็ก

Robert Black General Out-patient Clinic

600 ถนนปริ้นซ์เอ็ดเวิร์ดฝั่งตะวันออก, ซานโปคง
600 Prince Edward Road East, San Po Kong

map

2383 3311

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0113

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไซว่านโห
Sai Wan Ho General Out-patient Clinic
ชั้น 1, 28 ถนนไท่หง, ไซว่านโห
1/F, 28 Tai Hong Street, Sai Wan Ho

map

3620 3314

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0066

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไซหยิงปันจ๊อกกี้คลับ
Sai Ying Pun Jockey Club General Out-patient Clinic
134 ถนนควีนส์ฝั่งตะวันตก, ไซหยิงปัน, ฮ่องกง
134 Queen's Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong

map

2859 8203

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5000

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ซาเตาก๊ก
Sha Tau Kok General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 58 ถนนซาเตาก๊ก, ซาเตาก๊ก
G/F, 58 Sha Tau Kok Road, Sha Tau Kok

map

2674 0231

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์และวันพฤหัสบดี
2:30pm - 4:30pm

วันอังคาร
9:00am – 12:00noon

วันเสาร์
9:00am – 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์และวันพฤหัสบดี
2:30pm - 5:00pm

วันอังคาร
9:00am - 12:30pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday & Thursday
2:30pm - 4:30pm

Tuesday
9:00am – 12:00noon

Saturday
9:00am – 12:30pm

Consultation Hours :

Monday & Thursday
2:30pm - 5:00pm

Tuesday
9:00am - 12:30pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ชาติน (ไท่ไหว่)
Shatin (Tai Wai) General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 2 ถนนหม่านไหล, ชาติน
G/F, 2 Man Lai Road, Shatin

map

2691 1618

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0992

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เซาเกยว่าน
Shau Kei Wan Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้น 1, 8 ถนนไฉยว่าน, เซาเกยว่าน
1/F, 8 Chai Wan Road, Shau Kei Wan

map

2560 0211

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0077

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am – 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เช็คคิปเหมย
Shek Kip Mei General Out-patient Clinic
2 ถนนเบอร์วิก, เช็คคิปเหมย
2 Berwick Street, Shek Kip Mei

map

2788 3023

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0119

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เช็คหวู่หุ่ยจ๊อกกี้คลับ
Shek Wu Hui Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 108-130 ถนนจ๊อกกี้คลับ, เช็คหวู่หุ่ย, ซวงซุย
G/F, 108-130 Jockey Club Road, Shek Wu Hui, Sheung Shui

map

2670 0211

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0965

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm


ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm
Evening
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm
Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm


เวลาตรวจรักษา
Consultation Hours :

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm


ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm
Evening
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ชุนหลี
Shun Lee General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, หลีฝูเฮาส์, ชุนหลีเอสเตท
G/F, Lee Foo House, Shun Lee Estate

map

2343 0247

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0682

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิก เหลียงเกากุย สมาคมภราดรภาพชุนตั๊ก
Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui Clinic
ชั้น 2, อาคารตลาดและที่ทำการรัฐบาลต๊อกวาว่าน, 165 ถนนหม่าเตาไหว่, เกาลูนซิตี้
2/F, Tokwawan Market & Government Offices Building, 165 Ma Tau Wai Road, Kowloon City

map

2715 9538

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0850

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ซอกควูว่าน
Sok Kwu Wan General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 1 ถนนเซเคินด์, ซอคควูว่าน, เกาะลัมมา
G/F, 1 Second Street, Sok Kwu Wan, Lamma Island

map

2982 8350

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:15am - 12:30pm
2:00pm - 4:45pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm


Registration Hours :

Monday and Friday
9:15am - 12:30pm
2:00pm - 4:45pm

Consultation Hours :

Monday and Friday
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เซาท์ไควชุงจ๊อกกี้คลับ
South Kwai Chung Jockey Club General Out-patient Clinic
310 ไควซิงเซอร์กิต, ไควชุง, เอ็น.ที.
310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T.

map

2615 7333

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0102

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

วันเสาร์
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
แผนกตรวจโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเซนต์จอห์น
St. John Hospital General Out-patient Clinic
ชั้น 1, บล็อกแผนกผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลเซนต์จอห์น, ถนนโรงพยาบาลเชิงเชา, ตุงว่าน, เชิงเชา
1/F, Out-patient Department Block, St. John Hospital, Cheung Chau Hospital Road, Tung Wan, Cheung Chau

map

2986 2100

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:15pm

วันเสาร์
8:45am - 12:00noon

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:15pm

Saturday
8:45am - 12:00noon

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก สแตนลีย์
Stanley General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 14 ถนนหว่องหม่าก๊ก, สแตนลีย์
G/F, 14 Wong Ma Kok Road, Stanley

map

2813 6741

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0011

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 12:30pm
(เฉพาะฉีดยาและทำแผลเท่านั้น)

1:45pm - 4:30pm
(ตรวจรักษา ฉีดยา และทำแผล)

วันเสาร์
9:00am - 12:30pm
(เฉพาะฉีดยาและทำแผลเท่านั้น)

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
2:00pm - 5:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:00am - 12:30pm
(injection and dressing only)

1:45pm - 4:30pm
(consultation, injection and dressing)

Saturday
9:00am - 12:30pm
(injection and dressing only)

Consultation Hours :

Monday to Friday
2:00pm - 5:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ต้าควูหลิง
Ta Kwu Ling General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, อาคารรัฐบาลศูนย์ชนบท ต้าควูหลิง, 136 ถนนผิงเฉอ, ต้าควูหลิง
G/F, Ta Kwu Ling Rural Centre Government Building, 136 Ping Che Road, Ta Kwu Ling

map

2674 4283

เวลาลงทะเบียน

วันอังคาร
2:30pm - 4:30pm

วันพฤหัสบดี
9:00am - 12:00noon

ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
9:00am - 11:00am

เวลาตรวจรักษา

วันอังคาร
2:30pm - 5:00pm

วันพฤหัสบดี
9:00am - 12:30pm

ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
9:00am - 11:20am


Registration Hours :

Tuesday
2:30pm - 4:30pm

Thursday
9:00am - 12:00noon

1st & 3rd Thursday of each month
9:00am - 11:00am

Consultation Hours :

Tuesday
2:30pm - 5:00pm

Thursday
9:00am - 12:30pm

1st & 3rd Thursday of each month
9:00am - 11:20am
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไท่โอจ๊อกกี้คลับ
Tai O Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 103 ถนนเช็คไซโป, ไท่โอ, เกาะลันเตา
G/F, 103 Shek Tsai Po Street, Tai O, Lantau Island

map

2985 7236

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไท่โปจ๊อกกี้คลับ
Tai Po Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 37 ถนนติงก๊ก, ไท่โป
G/F, 37 Ting Kok Road, Tai Po

map

2664 2039

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0906

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์สุขภาพชุมชน ตินซุยไหว่ (ถนนตินยิป)
Tin Shui Wai (Tin Yip Road) Community Health Centre
3, ถนนทิน ยิป, เมืองทิน ชุ่น เหว่ย
(ตรงข้ามฮ่องกงเวทแลนด์พาร์คและเวียนี่โคฟตรงถนนทิน เคว่ย)

3, Tin Yip Road, Tin Shui Wai
(Opposite Hong Kong Wetland Park and Vianni Cove of Tin Kwai Road)

map

3124 2200

โทร.จองคิว
Booking tel.:
2469 9222

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์สุขภาพ ตินซุยเหว่ย (ถนนตินซุย)
Tin Shui Wai Health Centre (Tin Shui Road)
3 ถนนตินซุย, ตินซุยเหว่ย, เอ็น.ที.
3 Tin Shui Road, Tin Shui Wai, N.T.

map

2448 5511

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5006

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เจิ้งกวนโอ (ถนนโปหนิง)
Tseung Kwan O (Po Ning Road) General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 28 ถนนโปหนิง, เจิ้งกวนโอ
G/F, 28 Po Ning Road, Tseung Kwan O

map

2191 1083

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0660

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เจิ้งกวนโอจ๊อกกี้คลับ
Tseung Kwan O Jockey Club General Out-patient Clinic
99 ถนนโปลัมฝั่งเหนือ, ชั้นล่าง, เจิ้งกวนโอ, เกาลูน
99 Po Lam Road North, G/F, Tseung Kwan O, Kowloon

map

2701 9922

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0662

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ซิงยี่เชิงหง
Tsing Yi Cheung Hong General Out-patient Clinic
ชั้น 3, ศูนย์การค้าซิงยี่เชิงหงเอสเตท, เชิงหงเอสเตท, ซิงยี่
3/F, Tsing Yi Cheung Hong Estate Commercial Complex, Cheung Hong Estate, Tsing Yi

map

2943 8100

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0103

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ซิงยี่ทาวน์

บริการของคลินิกนี้จะถูกย้ายไปที่ให้บริการชั่วคราวที่ คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ซิงยี่เชิงหง เพื่อทำการปรับปรุง คลินิกจะเปิดให้บริการอีกครั้ง ณ สถานที่เดิม ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2019

Tsing Yi Town General Out-patient Clinic

The service of this clinic is temporarily relocated to Tsing Yi Cheung Hong GOPC for renovation. The clinic will reopen at its original site on 25 February 2019.
21 ถนนซิงลัก, ซิงยี่, เอ็น.ที.
21 Tsing Luk Street, Tsing Yi, N.T.

map

2434 6205

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0105

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกถุนเหมิน
Tuen Mun Clinic
11 ถนนซิงยี่, ซานหุย, ถุนเหมิน, เอ็น.ที.
11 Tsing Yin Street, San Hui, Tuen Mun, N.T.

map

2452 9111

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 0886

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกถุนเหมินหวู่หง
Tuen Mun Wu Hong Clinic
2 ถนนหวู่หง, ถุนเหมิน
2 Wu Hong Street, Tuen Mun

map

2458 3788

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 0887

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm

คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ตุงหวา
Tung Wah Eastern Hospital General Out-patient Department
ชั้นล่าง, เมนบล็อก, โรงพยาบาลตุงหวาอิสเทิร์น, 19 ถนนอิสเทิร์นโฮสปิตัล, คอสเวย์เบย์
G/F, Main Block, Tung Wah Eastern Hospital, 19 Eastern Hospital Road, Causeway Bay

map

2162 6022 / 2162 6023

โทร.จองคิว
Booking tel.:
2162 6880

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 12:30pm
2:00pm - 4:30pm

วันเสาร์
9:00am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:00am - 12:30pm
2:00pm - 4:30pm

Saturday
9:00am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
GOPC โรงพยาบาลตุงหวา
Tung Wah Hospital GOPC
ชั้นล่าง, ฮ็อกกิ้นส์วิง, โรงพยาบาลตุงหวา, 12 ถนนโปหยาน, ซวงว่าน
G/F, Hawkins Wing, Tung Wah Hospital,12 Po Yan Street, Sheung Wan

map

2589 8518

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5958

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไวโอเล็ตพีลล์
Violet Peel General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, โรงพยาบาลตั้งชิวกิน, ศูนย์ดูแลเคลื่อนที่ชุมชน, 282 ถนนควีนส์ฝั่งตะวันออก, หว่านไจ๋
LG, Tang Shiu Kin Hospital, Community Ambulatory Care Centre, 282 Queen’s Road East, Wanchai

map

3553 3116

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0000

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หว่านซุย
Wan Tsui General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, บล็อก 12, ว่านซุยเอสเตท, ไจ๋หว่าน
G/F, Block 12, Wan Tsui Estate, Chai Wan

map

2897 5527

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0099

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หวางเตาฮอมจ๊อกกี้คลับ
Wang Tau Hom Jockey Club General Out-patient Clinic
200 ถนนจั๊งชั่น, หวางเตาฮอม
200 Junction Road, Wang Tau Hom

map

3143 7100

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0115

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เวสต์เกาลูน
West Kowloon General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, ที่ทำการรัฐบาลเชิงซาว่าน, 303 ถนนเชิงซาว่าน
G/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road

map

2150 7200

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0121

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์การแพทย์ครอบครัว หว่องซิวชิง
Wong Siu Ching Family Medicine Centre
ชั้นล่าง, 1 ถนนโปหวู่, ไทโป
G/F, 1 Po Wu Lane, Tai Po

map

2658 9182

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0926

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หวู่ยอร์กหยู่
Wu York Yu General Out-patient Clinic
55 ถนนซวงฟุง, ทีเอสแซด ว่านซาน, เคแอลเอ็น
55 Sheung Fung Street, Tsz Wan Shan, Kln

map

2325 5221

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0116

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไป โรงพยาบาลหยานไฉย
Yan Chai Hospital General Practice Clinic
ชั้น 3, บล็อก ซี, โรงพยาบาลหยานไฉย, 7-11 ถนนหยานไฉย, ซวนว่าน
3/F, Block C, Yan Chai Hospital, 7-11 Yan Chai Street, Tsuen Wan

map

2417 8825

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0109

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หยานออย
Yan Oi General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 6 ถนนถุนหลี, ถุนเหมิน
G/F, 6 Tuen Lee Street, Tuen Mun

map

2404 3700

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 0888

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

วันเสาร์
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เหยาหม่าไถ่
Yau Ma Tei Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้น 1, 145 ถนนแบตเตอรี่, เหยาหม่าไถ่
1/F, 145 Battery Street, Yau Ma Tei

map

2272 2400

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0880

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หยุ่นเชาก๊ก
Yuen Chau Kok General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 29 ถนนแช็ปไหว่คน, ชาติน
G/F, 29 Chap Wai Kon Street, Shatin

map

2647 3383

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0995

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

วันเสาร์
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
ศูนย์การแพทย์หยุ่นหลงจ๊อกกี้คลับ
Yuen Long Jockey Club Health Centre
269 ถนนแคสเติ้ลพีค, หยุ่นหลง
269 Castle Peak Road, Yuen Long

map

2443 8511

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5007

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm


ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุด: 02/2019