รายการของผู้ป่วยนอกทั่วไปคลีนิก
List of General Out-patient Clinics

โรงพยาบาล/คลินิก
Hospital/Clinic
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Telephone
เวลาลงทะเบียน/เวลาตรวจรักษา
Service Hours
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก อะเบอร์ดีน จ๊อกกี้คลับ
Aberdeen Jockey Club General Out-patient Clinic
10 ถนนอะเบอร์ดีน รีเซอร์วัวร์, อะเบอร์ดีน
10 Aberdeen Reservoir Road, Aberdeen

map

2555 0381 / 2555 0382

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5011

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกแอนน์ แบล็ก
Anne Black General Out-patient Clinic
ชั้น 1, 140 ถนนซัดเซมุย, นอร์ธพอยท์
1/F, 140 Tsat Tse Mui Road, North Point

map

2561 6161

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0055

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก แอพลีชอ
Ap Lei Chau General Out-patient Clinic
161 ถนนเมนแอพลีชอ, แอพลีชอ
161 Ap Lei Chau Main Street, Ap Lei Chau

map

2518 5610

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5022

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกการแพทย์ครอบครัวศูนย์การแพทย์แคริตัส

Caritas Medical Centre Family Medicine Clinic
ชั้นล่าง, ไวมิงบล็อก, ศูนย์การแพทย์แคริตัส, 111 ถนนหวิงฮอง, ซัมซุยโป
G/F, Wai Ming Block, Caritas Medical Centre, 111 Wing Hong Street, Sham Shui Po

map

3408 7001

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0123

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกศูนย์สุขภาพเซ็นทรัลดิสทริกต์
Central District Health Centre General Out-patient Clinic
1 เคายูฟง, เซ็นทรัล
1 Kau U Fong, Central

map

2545 1485

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5033

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์สุขภาพเซ็นทรัลเกาลูน
Central Kowloon Health Centre
147เอ, ถนนอาร์จีลล์, เกาลูน
147A Argyle Street, Kowloon

map

2762 1456

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0810

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไจ๋หว่าน
Chai Wan General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 1 ถนนฮองหม่าน, ไจ๋หว่าน
G/F, 1 Hong Man Street, Chai Wan

map

2556 0261

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0088

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกชวงซาว่านจ๊อกกี้คลับ
Cheung Sha Wan Jockey Club General Out-patient Clinic
2 ถนนกวงหลี, ชวงซาว่าน
2 Kwong Lee Road, Cheung Sha Wan

map

2387 8211

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0122

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกอีสต์เกาลูน
East Kowloon General Out-patient Clinic
160 ถนนแฮมเมอร์ฮิลล์, ไดมอนด์ฮิลล์, เกาลูน
160 Hammer Hill Road, Diamond Hill, Kowloon

map

2320 4240

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0117

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์การแพทย์ครอบครัวแฟนลิ่ง
Fanling Family Medicine Centre
ชั้น 1, ศูนย์สุขภาพแฟนลิ่ง, 2 ถนนปิ๊กฟุง, แฟนลิ่ง, นิวแทร์ริทอรี่ส์
1/F, Fanling Health Centre, 2 Pik Fung Road, Fanling, New Territories

map

2639 4601

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0937

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกฮะไกวชุง
Ha Kwai Chung General Out-patient Clinic
77 ถนนไลชอ, ไกวชุง, เอ็น.ที.
77 Lai Cho Road, Kwai Chung, N.T.

map

3651 5411

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0100

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลฮ่องกงบุดดิสต์
Hong Kong Buddhist Hospital General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, บล็อก เอ, โรงพยาบาลฮ่องกงบุดดิสต์, 10 ถนนเฮงแลม, ลกฟู
LG, Block A, Hong Kong Buddhist Hospital,10 Heng Lam Street, Lok Fu

map

2339 6117

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0800

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกฮุงฮอม

บริการของคลินิกนี้ได้ย้ายไปอยู่ที่ [คลินิก เหลียงเกากุย สมาคมภราดรภาพชุนตั๊ก] ชั่วคราว ระหว่างการปรับปรุงคลินิกตั้งแต่วันที่ [8/7/2017] เป็นต้นไป คลินิกมีกำหนดเปิดให้บริการในที่เดิมในช่วงไตรมาสแรกของปี [2018]

Hung Hom Clinic

The service of this clinic is temporarily relocated to [Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui Clinic] for clinic renovation from [8/7/2017] onwards. The clinic is expected to be reopened at its original site in first quarter of [2018].
22 ถนนสเตชั่นเลน, ฮุงฮอม
22 Station Lane, Hung Hom

map

2353 3811 / 2353 3812

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0816

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกกัมทิน
Kam Tin Clinic
200 ถนนกัมทิน, เช็คคง
200 Kam Tin Road, Shek Kong

map

2488 1437

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5008

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์
8:45am - 12:00noon

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ และวันศุกร์
9:00am - 12:30pm


Registration Hours :

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
8:45am - 12:00noon

Consultation Hours :

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
9:00am - 12:30pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกเคนเนดีทาวน์จ๊อกกี้คลับ
Kennedy Town Jockey Club General Out-patient Clinic
45 ถนนวิคตอเรีย, เคนเนดีทาวน์
45 Victoria Road, Kennedy Town

map

2817 3215

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5088

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ศูนย์สุขภาพเกาลูนเบย์
Kowloon Bay Health Centre General Out-patient Clinic
ชั้น 1, 9 ถนนไกยัน, เกาลูนเบย์
1/F, 9 Kai Yan Street, Kowloon Bay

map

2116 2812

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0678

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
GOPD โรงพยาบาลกวงหวา
Kwong Wah Hospital GOPD
ชั้น 1, อาคารผู้ป่วยนอก TWGHs ซุยซินตง, โรงพยาบาลกวงหวา, 25 ถนนวอเตอร์ลู, เกาลูน
1/F, TWGHs Tsui Tsin Tong Outpatient Building, Kwong Wah Hospital,25 Waterloo Road Kowloon

map

3517 2981

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0125

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:30am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:30pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:30am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:30am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:30pm - 9:30pm

Saturday
8:30am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกสุขภาพชุมชน กวนตง
Kwun Tong Community Health Centre
ยูจี, 60 ถนนหิบหว่อ, กวนตง
UG, 60 Hip Wo Street, Kwun Tong

map

2389 0331

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0687

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
6:00pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
6:00pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เลดี้เทรนช์
Lady Trench General Out-patient Clinic
213 ถนนซาซุย, ซวนว่าน, เอ็น.ที.
213 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T.

map

2614 4789

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0107

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ลัมตินโพลีคลินิก
Lam Tin Polyclinic General Out-patient Clinic
99 ถนนไกติน, ลัมติน
99 Kai Tin Road, Lam Tin

map

2346 2853

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0679

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกหลีกี่เมโมเรียล
Lee Kee Memorial Dispensary
99 ถนนคาร์เพนเตอร์, เกาลูนซิตี้
99 Carpenter Road, Kowloon City

map

2382 1096

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0868

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เล็กหยุ่น
Lek Yuen General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 9 ถนนเล็กหยุ่น, ชาติน
G/F, 9 Lek Yuen Street, Shatin

map

2692 8730

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0972

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ลีโปชุน
Li Po Chun General Out-patient Clinic
22 ถนนอาร์แรน, มงก๊ก
22 Arran Street, Mongkok

map

2393 8161

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0112

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกการแพทย์ครอบครัวหม่าออนซาน
Ma On Shan Family Medicine Centre
ชั้นล่าง, 609 ถนนไซซา, หม่าออนซาน
G/F, 609 Sai Sha Road, Ma On Shan

map

2644 5521

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0982

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์สุขภาพมาดามหยุงฟุงฉี
Madam Yung Fung Shee Health Centre
26 ถนนไซฉิง, หยุ่นหลง
26 Sai Ching Street, Yuen Long

map

2443 8400

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5009

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก โมนาฟง
Mona Fong General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 23 ถนนหม่านหนิน, ไซคุง
G/F, 23 Man Nin Street, Sai Kung

map

2792 2601

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0652

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกมิสซิสหวูยอร์กหยู
Mrs Wu York Yu General Out-patient
310 ถนนหว่อยี่ห็อบ, ไหลมุกชู, ไควชุง

310 Wo Yi Hop Road, Lei Muk Shue, Kwai Chung

map

2487 1211

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0108

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกมุ่ยหว่อ
Mui Wo General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง และ ชั้น 1, ที่ทำการรัฐบาลมุ่ยหว่อ, 2 ถนนหงานกวงว่าน, มุ่ยหว่อ, เกาะลันเตา
G/F, & 1/F, Mui Wo Government Offices, 2 Ngan Kwong Wan Road, Mui Wo, Lantau Island

map

2984 2080

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก น่ำซาน
Nam Shan General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, น่ำยิวเฮาส์, น่ำซานเอสเตท
G/F, Nam Yiu House, Nam Shan Estate

map

2779 5688

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0120

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หง่อเตาก๊ก จ๊อกกี้คลับ
Ngau Tau Kok Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 60 ถนนถิงออน, หว่อเตาก๊ก, เคแอลเอ็น
G/F, 60 Ting On Street, Ngau Tau Kok, KLN

map

3518 7710

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0680

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก นอร์ธไควชุง
North Kwai Chung General Out-patient Clinic
125 ถนนไท่ปักติน, ไควชุง, เอ็น.ที.
125 Tai Pak Tin Street, Kwai Chung, N.T.

map

2418 8501

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0101

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

(ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี)

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

(ทุกวันพุธและวันพฤหัสบดี)

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

(Every Wednesday and Thursday)

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

(Every Wednesday and Thursday)

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก นอร์ธลัมมา
North Lamma General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 100 ถนนเมน, ยุงชิวว่าน, เกาะลัมมา
G/F, 100 Main Street, Yung Shue Wan, Lamma Island

map

2982 0213

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์สุขภาพชุมชน นอร์ธลันเตา
North Lantau Community Health Centre
ชั้น 3, โรงพยาบาลนอร์ธลันตา, เลขที่ 8 ถนนชุงหยาน, ตุงชุง, ลันเตา
3/F, North Lantau Hospital, No.8, Chung Yan Road, Tung Chung, Lantau

map

3467 7374

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0106

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกการแพทย์ครอบครัว โรงพยาบาลอาวเวอร์เลดี้ออฟแมรี่คนอลล์
Our Lady of Maryknoll Hospital Family Medicine Clinic
ชั้นล่าง, บล็อกผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลอาวเวอร์เลดี้ออฟแมรี่คนอลล์, 118 ถนนชาตินพาส, หว่องไท่ซิน
G/F, Out-patient Block, Our Lady of Maryknoll Hospital,118 Shatin Pass Road, Wong Tai Sin

map

2354 2267

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0118

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เป็งชอ
Peng Chau General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 1เอ ถนนซิงคา, เป็งชอ
G/F, 1A Shing Ka Road, Peng Chau

map

2983 1110

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:15am - 12:30pm
1:45pm - 4:45pm

วันเสาร์
9:15am - 12:45pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm

วันเสาร์
9:15am - 1:15pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:15am - 12:30pm
1:45pm - 4:45pm

Saturday
9:15am - 12:45pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm

Saturday
9:15am - 1:15pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก โรเบิร์ตแบล็ก
Robert Black General Out-patient Clinic
600 ถนนปริ้นซ์เอ็ดเวิร์ดฝั่งตะวันออก, ซานโปคง
600 Prince Edward Road East, San Po Kong

map

2383 3311

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0113

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไซว่านโห
Sai Wan Ho General Out-patient Clinic
ชั้น 1, 28 ถนนไท่หง, ไซว่านโห
1/F, 28 Tai Hong Street, Sai Wan Ho

map

3620 3314

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0066

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไซหยิงปันจ๊อกกี้คลับ
Sai Ying Pun Jockey Club General Out-patient Clinic
134 ถนนควีนส์ฝั่งตะวันตก, ไซหยิงปัน, ฮ่องกง
134 Queen's Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong

map

2859 8203

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5000

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ซาเตาก๊ก
Sha Tau Kok General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 58 ถนนซาเตาก๊ก, ซาเตาก๊ก
G/F, 58 Sha Tau Kok Road, Sha Tau Kok

map

2674 0231

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์และวันพฤหัสบดี
2:30pm - 4:30pm

วันอังคาร
9:00am – 12:00noon

วันเสาร์
9:00am – 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์และวันพฤหัสบดี
2:30pm - 5:00pm

วันอังคาร
9:00am - 12:30pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday & Thursday
2:30pm - 4:30pm

Tuesday
9:00am – 12:00noon

Saturday
9:00am – 12:30pm

Consultation Hours :

Monday & Thursday
2:30pm - 5:00pm

Tuesday
9:00am - 12:30pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ชาติน (ไท่ไหว่)
Shatin (Tai Wai) General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 2 ถนนหม่านไหล, ชาติน
G/F, 2 Man Lai Road, Shatin

map

2691 1618

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0992

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เซาเกยว่าน
Shau Kei Wan Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้น 1, 8 ถนนไฉยว่าน, เซาเกยว่าน
1/F, 8 Chai Wan Road, Shau Kei Wan

map

2560 0211

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0077

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am – 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เช็คคิปเหมย
Shek Kip Mei General Out-patient Clinic
2 ถนนเบอร์วิก, เช็คคิปเหมย
2 Berwick Street, Shek Kip Mei

map

2788 3023

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0119

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เช็คหวู่หุ่ยจ๊อกกี้คลับ
Shek Wu Hui Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 108-130 ถนนจ๊อกกี้คลับ, เช็คหวู่หุ่ย, ซวงซุย
G/F, 108-130 Jockey Club Road, Shek Wu Hui, Sheung Shui

map

2670 0211

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0965

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm


ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm
Evening
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm
Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm


เวลาตรวจรักษา
Consultation Hours :

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm


ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm
Evening
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ชุนหลี
Shun Lee General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, หลีฝูเฮาส์, ชุนหลีเอสเตท
G/F, Lee Foo House, Shun Lee Estate

map

2343 0247

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0682

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิก เหลียงเกากุย สมาคมภราดรภาพชุนตั๊ก
Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui Clinic
ชั้น 2, อาคารตลาดและที่ทำการรัฐบาลต๊อกวาว่าน, 165 ถนนหม่าเตาไหว่, เกาลูนซิตี้
2/F, Tokwawan Market & Government Offices Building, 165 Ma Tau Wai Road, Kowloon City

map

2715 9538

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0850

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ซอกควูว่าน
Sok Kwu Wan General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 1 ถนนเซเคินด์, ซอคควูว่าน, เกาะลัมมา
G/F, 1 Second Street, Sok Kwu Wan, Lamma Island

map

2982 8350

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:15am - 12:30pm
2:00pm - 4:45pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm


Registration Hours :

Monday and Friday
9:15am - 12:30pm
2:00pm - 4:45pm

Consultation Hours :

Monday and Friday
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เซาท์ไควชุงจ๊อกกี้คลับ
South Kwai Chung Jockey Club General Out-patient Clinic
310 ไควซิงเซอร์กิต, ไควชุง, เอ็น.ที.
310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T.

map

2615 7333

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0102

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

วันเสาร์
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
แผนกตรวจโรคทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเซนต์จอห์น
St. John Hospital General Out-patient Clinic
ชั้น 1, บล็อกแผนกผู้ป่วยนอก, โรงพยาบาลเซนต์จอห์น, ถนนโรงพยาบาลเชิงเชา, ตุงว่าน, เชิงเชา
1/F, Out-patient Department Block, St. John Hospital, Cheung Chau Hospital Road, Tung Wan, Cheung Chau

map

2986 2100

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:15pm

วันเสาร์
8:45am - 12:00noon

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:15pm

Saturday
8:45am - 12:00noon

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก สแตนลีย์
Stanley General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 14 ถนนหว่องหม่าก๊ก, สแตนลีย์
G/F, 14 Wong Ma Kok Road, Stanley

map

2813 6741

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0011

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 12:30pm
(เฉพาะฉีดยาและทำแผลเท่านั้น)

1:45pm - 4:30pm
(ตรวจรักษา ฉีดยา และทำแผล)

วันเสาร์
9:00am - 12:30pm
(เฉพาะฉีดยาและทำแผลเท่านั้น)

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
2:00pm - 5:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:00am - 12:30pm
(injection and dressing only)

1:45pm - 4:30pm
(consultation, injection and dressing)

Saturday
9:00am - 12:30pm
(injection and dressing only)

Consultation Hours :

Monday to Friday
2:00pm - 5:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ต้าควูหลิง
Ta Kwu Ling General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, อาคารรัฐบาลศูนย์ชนบท ต้าควูหลิง, 136 ถนนผิงเฉอ, ต้าควูหลิง
G/F, Ta Kwu Ling Rural Centre Government Building, 136 Ping Che Road, Ta Kwu Ling

map

2674 4283

เวลาลงทะเบียน

วันอังคาร
2:30pm - 4:30pm

วันพฤหัสบดี
9:00am - 12:00noon

ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
9:00am - 11:00am

เวลาตรวจรักษา

วันอังคาร
2:30pm - 5:00pm

วันพฤหัสบดี
9:00am - 12:30pm

ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน
9:00am - 11:20am


Registration Hours :

Tuesday
2:30pm - 4:30pm

Thursday
9:00am - 12:00noon

1st & 3rd Thursday of each month
9:00am - 11:00am

Consultation Hours :

Tuesday
2:30pm - 5:00pm

Thursday
9:00am - 12:30pm

1st & 3rd Thursday of each month
9:00am - 11:20am
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไท่โอจ๊อกกี้คลับ
Tai O Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 103 ถนนเช็คไซโป, ไท่โอ, เกาะลันเตา
G/F, 103 Shek Tsai Po Street, Tai O, Lantau Island

map

2985 7236

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไท่โปจ๊อกกี้คลับ
Tai Po Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 37 ถนนติงก๊ก, ไท่โป
G/F, 37 Ting Kok Road, Tai Po

map

2664 2039

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0906

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์สุขภาพชุมชน ตินซุยไหว่ (ถนนตินยิป)
Tin Shui Wai (Tin Yip Road) Community Health Centre
3 ถนนตินยิป, ตินซุยเหว่ย,
3, Tin Yip Road, Tin Shui Wai
(Opposite Hong Kong Wetland Park and Vianni Cove of Tin Kwai Road)

map

3124 2200

โทร.จองคิว
Booking tel.:
2469 9222

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์สุขภาพ ตินซุยเหว่ย (ถนนตินซุย)
Tin Shui Wai Health Centre (Tin Shui Road)
3 ถนนตินซุย, ตินซุยเหว่ย, เอ็น.ที.
3 Tin Shui Road, Tin Shui Wai, N.T.

map

2448 5511

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5006

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เจิ้งกวนโอ (ถนนโปหนิง)
Tseung Kwan O (Po Ning Road) General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 28 ถนนโปหนิง, เจิ้งกวนโอ
G/F, 28 Po Ning Road, Tseung Kwan O

map

2191 1083

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0660

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เจิ้งกวนโอจ๊อกกี้คลับ
Tseung Kwan O Jockey Club General Out-patient Clinic
99 ถนนโปลัมฝั่งเหนือ, ชั้นล่าง, เจิ้งกวนโอ, เกาลูน
99 Po Lam Road North, G/F, Tseung Kwan O, Kowloon

map

2701 9922

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0662

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ซิงยี่เชิงหง
Tsing Yi Cheung Hong General Out-patient Clinic
ชั้น 3, ศูนย์การค้าซิงยี่เชิงหงเอสเตท, เชิงหงเอสเตท, ซิงยี่
3/F, Tsing Yi Cheung Hong Estate Commercial Complex, Cheung Hong Estate, Tsing Yi

map

2943 8100

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0103

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ซิงยี่ทาวน์
Tsing Yi Town General Out-patient Clinic
21 ถนนซิงลัก, ซิงยี่, เอ็น.ที.
21 Tsing Luk Street, Tsing Yi, N.T.

map

2434 6205

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0105

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกถุนเหมิน
Tuen Mun Clinic
11 ถนนซิงยี่, ซานหุย, ถุนเหมิน, เอ็น.ที.
11 Tsing Yin Street, San Hui, Tuen Mun, N.T.

map

2452 9111

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 0886

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกถุนเหมินหวู่หง
Tuen Mun Wu Hong Clinic
2 ถนนหวู่หง, ถุนเหมิน
2 Wu Hong Street, Tuen Mun

map

2458 3788

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 0887

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm

คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ตุงหวา
Tung Wah Eastern Hospital General Out-patient Department
ชั้นล่าง, เมนบล็อก, โรงพยาบาลตุงหวาอิสเทิร์น, 19 ถนนอิสเทิร์นโฮสปิตัล, คอสเวย์เบย์
G/F, Main Block, Tung Wah Eastern Hospital, 19 Eastern Hospital Road, Causeway Bay

map

2162 6022 / 2162 6023

โทร.จองคิว
Booking tel.:
2162 6880

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 12:30pm
2:00pm - 4:30pm

วันเสาร์
9:00am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:00am - 12:30pm
2:00pm - 4:30pm

Saturday
9:00am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
GOPC โรงพยาบาลตุงหวา
Tung Wah Hospital GOPC
ชั้นล่าง, ฮ็อกกิ้นส์วิง, โรงพยาบาลตุงหวา, 12 ถนนโปหยาน, ซวงว่าน
G/F, Hawkins Wing, Tung Wah Hospital,12 Po Yan Street, Sheung Wan

map

2589 8518

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5958

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก ไวโอเล็ตพีลล์
Violet Peel General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, โรงพยาบาลตั้งชิวกิน, ศูนย์ดูแลเคลื่อนที่ชุมชน, 282 ถนนควีนส์ฝั่งตะวันออก, หว่านไจ๋
LG, Tang Shiu Kin Hospital, Community Ambulatory Care Centre, 282 Queen’s Road East, Wanchai

map

3553 3116

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0000

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หว่านซุย
Wan Tsui General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, บล็อก 12, ว่านซุยเอสเตท, ไจ๋หว่าน
G/F, Block 12, Wan Tsui Estate, Chai Wan

map

2897 5527

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0099

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หวางเตาฮอมจ๊อกกี้คลับ
Wang Tau Hom Jockey Club General Out-patient Clinic
200 ถนนจั๊งชั่น, หวางเตาฮอม
200 Junction Road, Wang Tau Hom

map

3143 7100

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0115

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เวสต์เกาลูน
West Kowloon General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, ที่ทำการรัฐบาลเชิงซาว่าน, 303 ถนนเชิงซาว่าน
G/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road

map

2150 7200

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0121

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ศูนย์การแพทย์ครอบครัว หว่องซิวชิง
Wong Siu Ching Family Medicine Centre
ชั้นล่าง, 1 ถนนโปหวู่, ไทโป
G/F, 1 Po Wu Lane, Tai Po

map

2658 9182

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0926

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หวู่ยอร์กหยู่
Wu York Yu General Out-patient Clinic
55 ถนนซวงฟุง, ทีเอสแซด ว่านซาน, เคแอลเอ็น
55 Sheung Fung Street, Tsz Wan Shan, Kln

map

2325 5221

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0116

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไป โรงพยาบาลหยานไฉย
Yan Chai Hospital General Practice Clinic
ชั้น 3, บล็อก ซี, โรงพยาบาลหยานไฉย, 7-11 ถนนหยานไฉย, ซวนว่าน
3/F, Block C, Yan Chai Hospital, 7-11 Yan Chai Street, Tsuen Wan

map

2417 8825

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0109

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

วันเสาร์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หยานออย
Yan Oi General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 6 ถนนถุนหลี, ถุนเหมิน
G/F, 6 Tuen Lee Street, Tuen Mun

map

2404 3700

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 0888

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

วันเสาร์
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก เหยาหม่าไถ่
Yau Ma Tei Jockey Club General Out-patient Clinic
ชั้น 1, 145 ถนนแบตเตอรี่, เหยาหม่าไถ่
1/F, 145 Battery Street, Yau Ma Tei

map

2272 2400

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0880

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
คลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอก หยุ่นเชาก๊ก
Yuen Chau Kok General Out-patient Clinic
ชั้นล่าง, 29 ถนนแช็ปไหว่คน, ชาติน
G/F, 29 Chap Wai Kon Street, Shatin

map

2647 3383

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3157 0995

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

วันเสาร์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

วันเสาร์
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
ศูนย์การแพทย์หยุ่นหลงจ๊อกกี้คลับ
Yuen Long Jockey Club Health Centre
269 ถนนแคสเติ้ลพีค, หยุ่นหลง
269 Castle Peak Road, Yuen Long

map

2443 8511

โทร.จองคิว
Booking tel.:
3543 5007

เวลาลงทะเบียน

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm


ตอนเย็น
5:45pm - 9:30pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
8:45am - 12:30pm

เวลาตรวจรักษา

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

ตอนเย็น
6:00pm - 10:00pm

วันเสาร์และวันอาทิตย์
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุด: 12/2017