รายการของอุบัติเหตุและแผนกฉุกเฉิน
List of Accident and Emergency Departments

โรงพยาบาล/คลินิก
Hospital/Clinic
ที่อยู่
Address
โทรศัพท์
Telephone
เวลาลงทะเบียน/เวลาตรวจรักษา
Service Hours
โรงพยาบาลอลิซ โห เมียว หลิง เนเธอร์โซล
Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital
11 ถนนชวนนอัน, ไทโป, เอ็นที
11 Chuen On Road, Tai Po, NT

map
2689 2000 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
ศูนย์การแพทย์แคริตัส
Caritas Medical Centre
111 ถนนหวิงฮอง, ซัมซุยโป
111 Wing Hong Street, Sham Shui Po

map
3408 7911 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลกวงหวา
Kwong Wah Hospital
25 ถนนวอเตอร์ลู, เคแอลเอ็น
25 Waterloo Road, KLN

map
2332 2311 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลนอร์ทดิสทริกต์
North District Hospital
9 ถนนโปกิน, ซวงซุย, เอ็นที
9 Po Kin Road, Sheung Shui, NT

map
2683 8888 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลนอร์ธลันเตา
North Lantau Hospital
1/เอฟ, 8 ถนนชุงหยาน, ตุงชุง, ลันเตา, เอ็นที
1/F, 8 Chung Yan Road, Tung Chung, Lantau, N.T.

map
3467 7000 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลพาเมลา ยูเด เนเธอร์โซล อีสเทิร์น
Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital
3 ถนนลกหม่าน, ไจ๋หว่าน, เอชเค
3 Lok Man Road, Chai Wan, HK

map
2595 6111 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลป็อกออย
Pok Oi Hospital
อู๋เตา, หยวนหลง, เอ็นที
Au Tau, Yuen Long, NT

map
2486 8000 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลปริ๊นส์ ออฟ เวลส์
Prince of Wales Hospital
30-32 ถนนหง่านชิง, ชาติน, เอ็นที
30-32 Ngan Shing Street, Shatin, NT

map
3505 2211 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลปริ๊นเซสมาร์กาเร็ต
Princess Margaret Hospital
2-10 ถนนโรงพยาบาลปริ๊นเซสมาร์กาเร็ต, ไล้ชิก๊ก, เกาลูน
2-10 Princess Margaret Hospital Road, Lai Chi Kok, Kowloon

map
2990 1111 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธ
Queen Elizabeth Hospital
30 ถนนก๊าซคอยน์, เคแอลเอ็น
30 Gascoigne Road, KLN

map
3506 8888 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลควีนแมรี่
Queen Mary Hospital
102 ถนนป๊อกฟูลัม, เอชเค
102 Pokfulam Road, HK

map
2255 3838 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลรัตตันจี
Ruttonjee Hospital
266 ถนนควีนส์ฝั่งตะวันออก, หว่านไจ๋, เอชเค
266 Queen's Road East, Wan Chai, HK

map
2291 2000 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลเซนต์จอห์น
St. John Hospital
ถนนโรงพยาบาลเชิงเชา, ทุงวัน, เชิงเชา
Cheung Chau Hospital Road, Tung Wan, Cheung Chau.

map
2986 2100 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาล ทิน ชุ่ย เหว่ย
Tin Shui Wai Hospital
ถนน 11 ทิน เทิน สตรีท,ทิน ชุ่ย เหว่ย, เขตดินแดนใหม่
11 Tin Tan Street, Tin Shui Wai, New Territories

map
3513 5000 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลเจิ้งกวนโอ
Tseung Kwan O Hospital
2 ถนนโปหนิง, ฮั่งเหา, เจิ้งกวนโอ
No. 2 Po Ning Lane, Hang Hau, Tseung Kwan O

map
2208 0111 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลถุนเหมิน
Tuen Mun Hospital
23 ถนนซิงชุงคุน, ถุนเหมิน, เอ็นที
23 Tsing Chung Koon Road, Tuen Mun, NT

map
2468 5111 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลยูไนเต็ดคริสเตียน
United Christian Hospital
130 ถนนหิบหว่อ, กวนตง, เคแอลเอ็น
130 Hip Wo Street, Kwun Tong, KLN

map
3949 4000 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours
โรงพยาบาลหยานไฉย
Yan Chai Hospital
7-11 ถนนหยานไฉย, ซวนว่าน, เอ็นที
7-11 Yan Chai Street, Tsuen Wan, NT

map
2417 8383 ตลอด 24 ชั่วโมง
24 hours

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุด: 11/2018