กลุ่มโรงพยาบาล โรงพยาบาล และ สถาบัน
Clusters, Hospitals and Institutions

กลุ่มโรงพยาบาล โรงพยาบาล และ สถาบัน

ในปัจจุบัน องค์การโรงพยาบาลบริหารจัดการโรงพยาบาลและสถาบันของรัฐจำนวน 43 แห่ง คลินิกเฉพาะทางสำหรับผู้ป่วยนอกจำนวน 48 แห่ง และคลินิกทั่วไปสำหรับผู้ป่วยนอกจำนวน 73 แห่ง โดยแบ่งส่วนหน่วยงานเหล่านี้ออกเป็นเจ็ดกลุ่มโรงพยาบาลแยกตามสถานที่ตั้ง
 

กลุ่มโรงพยาบาลช่วยให้มั่นใจได้ว่าคนไข้จะได้รับการดูแลที่มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่องภายในสถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เดียวกันตลอดระยะเวลาการเจ็บป่วยของตน – นับตั้งแต่ระยะการเจ็บป่วยจนถึงการพักฟื้น การฟื้นฟู และการดูแลในภายหลัง  สิ่งนี้สามารถบรรลุผลได้โดยการจัดระบบการดำเนินงานของบรรดาโรงพยาลภายในกลุ่ม เพื่อที่ชุมชนจะได้รับบริการต่างๆ ที่ครอบคลุมและสอดคล้องกัน
 

 
 กลุ่มตะวันออก 

โรงพยาบาล 

ที่อยู่ 

โทรศัพท์ 

สถานพยาบาลผู้ป่วยเชลไซร์โฮม, ชุง ฮ่อม กก  

128 ถนนชุง ฮ่อม กก, เอชเค  

2813 9823  

โรงพยาบาลพาเมลา ยูเด เนเธอร์โซล อีสเทิร์น  

3 ถนนลกหม่าน, ไจ๋หว่าน, เอชเค  

2595 6111  

โรงพยาบาลรัตตันจี  

266 ถนนควีนส์ฝั่งตะวันออก, หว่านไจ๋, เอชเค  

2291 2000  

โรงพยาบาลเซนต์จอห์น  

ถนนโรงพยาบาลเชิงเชา, ทุงวัน, เชิงเชา  

2986 2100  

โรงพยาบาลตัง ชุย กิน  

282 ถนนควีนส์ฝั่งตะวันออก, หว่านไจ๋, เอชเค  

2291 2000  

โรงพยาบาลตุง วาห์ อีสเทิร์น  

19 ถนนอีสเทิร์นฮอสปิทัล, คอสเวย์ เบย์, เอชเค  

2162 6888  

โรงพยาบาลวอง ชุก ฮัง  

2 ถนนวอง ชุก ฮัง พาธ, วอง ชุก ฮัง, เอชเค  

2873 7222  


         
 กลุ่มตะวันตก 

โรงพยาบาล 

ที่อยู่ 

โทรศัพท์ 

โรงพยาบาลกรานธาม  

125 ถนนวอง ชุก ฮัง, เอเบอร์ดีน, เอชเค  

2518 2111  

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแม็กเลโฮส  

7 ถนนชา วัน ไดรฟ์, โป๊กฟูลัม, เอชเค  

2817 0018  

โรงพยาบาลควีนแมรี่  

102 ถนนป๊อกฟูลัม, เอชเค  

2255 3838  

โรงพยาบาลดัชเชสออฟเคนท์ชิลเดรน ที่ แซนดี้ เบย์  

12 ถนนแซนดี้ เบย์, โป๊กฟูลัม, เอชเค  

2817 7111  

โรงพยาบาลซัน ยุก  

30 ถนนฮอสปิทัล, ไซย์ ยิง ปุน, เอชเค  

2589 2100  

กลุ่มโรงพยาบาลตุง วาห์ โรงพยาบาลฟุง ยิว คิงl  

9 ถนนแซนดี้ เบย์, โป๊กฟูลัม, ฮ่องกง  

2855 6111  

กลุ่มโรงพยาบาลตุง วาห์  

12 ถนน โปย์ ยัน, เฉิง วาน, เอชเค  

2589 8111  

โรงพยาบาลทีดับบลิวจีเอช วอง ไท ซิน  

124 ถนนชาติน พาส, วอง ไท ซิน, เคแอลเอน  

2320 0377  


         
 กลุ่มกลางเกาลูน 

โรงพยาบาล 

ที่อยู่ 

โทรศัพท์ 

โรงพยาบาลฮ่องกง บุดดิสต์  

10 ถนนเฮงลัม, ล๊อกฟู, เคแอลเอน  

2339 6111  

โรงพยาบาลฮ่องกงชิลเดรน

1, ถนนชิงเชียง, เกาลูน

 

โรงพยาบางฮ่องกงอาย  

147เค ถนนอาร์ไกล์, เคแอลเอน  

2762 3007  

ศูนย์บริการถ่ายเลือดเรดครอสฮ่องกง  

15 ถนนคิงส์ ปาร์ก ไรส์, เคแอลเอน  

2710 1234  

โรงพยาบาลเกาลูน  

147เอ ถนนอาร์ไกล์, เคแอลเอน  

3129 7111  

โรงพยาบาลกวงหวา  

25 ถนนวอเตอร์ลู, เคแอลเอ็น  

2332 2311  

โรงพยาบาลเอาว์ เลดี้ ออฟ แมรี่โนวล์  

118 ถนนชาติน พาส, วอง ไต ซิน, เคแอลเอน  

2320 2121  

โรงพยาบาลควีนเอลิซาเบธ  

30 ถนนก๊าซคอยน์, เคแอลเอ็น  

3506 8888  

โรงพยาบาลทีดับบลิวจีเอช วอง ไท ซิน  

124 ถนนชาติน พาส, วอง ไท ซิน, เคแอลเอน  

2320 0377  


         
 กลุ่มเกาลูนตะวันออก 

โรงพยาบาล 

ที่อยู่ 

โทรศัพท์ 

โรงพยาบาลเฮเว่น ออฟ โฮป  

8 ถนนเฮเว่น ออฟ โฮป, ซุง ควาน โอ, เคแอลเอน  

2703 8888/  
2409 5868  

โรงพยาบาลเจิ้งกวนโอ  

2 ถนนโปหนิง, ฮั่งเหา, เจิ้งกวนโอ  

2208 0111  

โรงพยาบาลยูไนเต็ดคริสเตียน  

130 ถนนหิบหว่อ, กวนตง, เคแอลเอ็น  

2379 9611  


         
 กลุ่มเกาลูนตะวันตก 

โรงพยาบาล 

ที่อยู่ 

โทรศัพท์ 

ศูนย์การแพทย์แคริตัส  

111 ถนนหวิงฮอง, ซัมซุยโป  

3408 5678  

โรงพยาบาลไคว ชุง  

3-15 ถนนไคว ชุง ฮอสปิทัล, เอ็นที  

2959 8111  

โรงพยาบาลนอร์ธลันเตา  

8 ถนนชุงหยาน, ตุงชุง, ลันเตา, เอ็นที  

3467 7000  

โรงพยาบาลปริ๊นเซสมาร์กาเร็ต  

2-10 ถนนโรงพยาบาลปริ๊นเซสมาร์กาเร็ต, ไล้ชิก๊ก, เกาลูน  

2990 1111  

โรงพยาบาลหยานไฉย  

7-11 ถนนหยานไฉย, ซวนว่าน, เอ็นที  

2417 8383  


         
 กลุ่มพื้นที่ใหม่ตะวันออก 

โรงพยาบาล 

ที่อยู่ 

โทรศัพท์ 

โรงพยาบาลอลิซ โห เมียว หลิง เนเธอร์โซล  

11 ถนนชวนนอัน, ไทโป, เอ็นที  

2689 2000  

แบรด์เบอรี่ ฮอสปิส  

17 ถนนเอ กุง กก ชาน, ชาติน, เอ็นที  

2636 0163  

สถานพยาบาลผู้ป่วยเชลไซร์โฮม, ชาติน  

30 ถนนเอ กุง กก ชาน, ชาติน, เอ็นที  

2636 7288  

โรงพยาบาลนอร์ทดิสทริกต์  

9 ถนนโปกิน, ซวงซุย, เอ็นที  

2683 8888  

โรงพยาบาลปริ๊นส์ ออฟ เวลส์  

30-32 ถนนหง่านชิง, ชาติน, เอ็นที  

3505 2211  

โรงพยาบาลชาติน  

33 ถนนเอ กุง กก, มา ออน ชาน, ชาติน, เอ็นที  

3919 7500  

โรงพยาบาลไทโป  

9 ถนน เฉิน ออน, ไท โป, เอ็นที  

2607 6111  


         
 กลุ่มพื้นที่ใหม่ตะวันตก 

โรงพยาบาล 

ที่อยู่ 

โทรศัพท์ 

โรงพยาบาลแคเซิล ปีก  

15 ถนนซิง ชุง คูน, เทิน มุน, เอ็นที  

2456 7111  

โรงพยาบาลป็อกออย  

อู๋เตา, หยวนหลง, เอ็นที  

2486 8000  

โรงพยาบาลซิว ลัม  

15 ถนนซิง ชุง คูน, เทิน มุน, เอ็นที  

2456 7111  

โรงพยาบาล ทิน ชุ่ย เหว่ย  

ถนน 11 ทิน เทิน สตรีท,ทิน ชุ่ย เหว่ย, เขตดินแดนใหม่  

3513 5000  

โรงพยาบาลถุนเหมิน  

23 ถนนซิงชุงคุน, ถุนเหมิน, เอ็นที  

2468 5111  

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันหรือความคลุมเครือระหว่างเนื้อหาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ให้เนื้อหาภาษาอังกฤษมีผลใช้บังคับ

ปรับปรุงล่าสุด: 06/2018