Mahalagang Paunawa
Important Notice

Pagtatatuwa
Disclaimer

Ang impormasyon na nakapaloob sa Hospital Authority Corporate Website www.ha.org.hk (HACW) ay pinagsama-sama sa pamamagitan ng Hospital Authority (HA) para sa pangkalahatang sanggunian at impormasyon lamang bilang layunin.

Habang pagsisikap ay gagawain upang mapabuti ang katumpakan, ang HA ay nagbibigay ng walang mabilisan o ipinahiwatig na garantiya o warranty ukol sa kawastuhan, pagkakumpleto, pagiging maagap o pagiging kapaki-pakinabang ng impormasyon sa HACW o impormasyon na ibinigay sa pamamagitan ng mga link sa mga website ng ikatlong partido o na ang impormasyon ay up -to-date.

Ang impormasyon sa HACW ay hindi medikal na payo, diyagnosis o paggamot sa pangkalahatan o para sa anumang partikular indibidwal na kaso o pasyente at hindi dapat na itinuturing bilang isang kapalit para sa propesyonal na medikal na payo, diyagnosis o paggamot.

Hanggang sa pinapayagan ng batas, ang HA ay hindi mananagot para sa anumang mga error sa o pagkukulang mula sa o anumang maling pahayag o maling interpretasyon sa ang impormasyon sa HACW at ang HA hayagang itinatatwa at hindi isinasama ang anumang obligasyon, responsibilidad o pananagutan ng anumang uri para sa anumang pagkawala, pinsala, gastos o gastusin (maging direct, di-tuwiran o pangkinahihinatnan na magmumula mula sa o patuon sa HACW, ang anumang nilalaman o serbisyo o anumang compilation, paggamit, maling paggamit o pag-uumasa ng HACW o ang impormasyon na lumilitaw sa ito o na ibinigay sa pamamagitan ng mga link sa website ng ikatlong partido.

Walang mga garantiya ang ibinibigay na ang  HACW o ang impormasyon sa mga ito ay magiging available na di-magagambala (uninterrupted) o libre mula sa pagkaantala (delay), mga error, virus o bug. Dagdag dito, ang HA ay nagbubukod ng anumang pananagutan ng anumang uri para sa error, pagkabigo, pagkaantala sa pagganap ng HACW sa anumang oras.

Ang HA ay maaaring sa sarili nitong paghuhusga wakasan (terminate), isuspinde o bawiin ang pagkakaloob ng HACW (o anumang bahagi nito) sa anumang oras nang walang paunang paunawa (without prior notice).

Upang mapadali ang access ng mga user sa impormasyon na ibinigay sa pamamagitan ng o sa pamamagitan ng iba pang mga partido, ang HACW ay maaaring magbigay o tumulong sa pagbibigay ng mga link sa mga website ng ikatlong partido sa pamamagitan ng mga pahina nito. Ang HA ay hindi magiging responsable para sa impormasyon sa HACW na lumalabas sa pamamagitan ng mga link sa mga third party na website. Ang pagkakaloob ng nasabing mga link sa HACW ay tanging para sa iyong kaginhawaan at hindi pagsisimulan ng anumang pahayag, representasyon, endorso o warranty ng HA na may pagtalima sa mga naturang ikatlong partido na website o anumang iba pang produkto o serbisyo na ibinigay na serbisyo sa pamamagitan ng o sa pamamagitan ng naturang mga website. 

Ang ganitong mga impormasyon sa mga website ng ikatlong partido ay pinagsama-sama at na ibinigay ng mga partido at ang HA ay walang kontrol sa mga website ng ikatlong partido o sa impormasyon na ibinigay doon. Dapat mong sundin ang lahat ng mga pamamaraan ng pag-access at seguridad na ibinigay ng HACW at mga kagayang patakaran at mga tuntunin ng paggamit sa ilalim ng naturang mga third party website.

Sa pamamagitan ng pag-access at / o paggamit HACW, sumasang-ayon ka upang tanggapin bilang unconditional ang mga tuntunin ng Disclaimer na ito. Maaari silang mabago at / o susugan sa pana-panahon ng pamamagitan ng HA na walang paunang abiso sa iyo, mangyaring suriin ang pahinang ito sa bawat oras na bisitahin mo HACW para sa anumang mga pagbabago at / o mga susog na maaaring ginawa.

Kung mayroon mang pagkakasalungatan o kalabuan sa pagitan ng Ingles na bersyon at ang Tagalog na bersyon, ang Ingles na bersyon ay siyang dapat mangingibabaw. 

Hunyo 2013