Listahan ng General Out-patient Clinics
List of General Out-patient Clinics

Ospital/Klinika
Hospital/Clinic
Address
Address
Telepono
Telephone
Mga Oras ng Serbisyo
Service Hours
Pangkalahatang Klinika para sa Out-patient ng Aberdeen Jockey Club
Aberdeen Jockey Club General Out-patient Clinic
10 Daang Aberdeen Reservoir, Aberdeen
10 Aberdeen Reservoir Road, Aberdeen

map

2555 0381 / 2555 0382

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 5011

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Pangkalahatang Klinika para sa Out-patient ni Anne Black
Anne Black General Out-patient Clinic
1/F, 140 Daang Tsat Tse Mui, North Point
1/F, 140 Tsat Tse Mui Road, North Point

map

2561 6161

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0055

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ni Ap Lei Chau
Ap Lei Chau General Out-patient Clinic
161 Pangunahing Kalye ng Ap Lei Chau, Ap Lei Chau
161 Ap Lei Chau Main Street, Ap Lei Chau

map

2518 5610

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 5022

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Sentrong Medikal ng Caritas Klinikang Pampamilyang Medisina

Caritas Medical Centre Family Medicine Clinic
G/F, Wai Ming Block, Sentrong Medikal ng Caritas, 111 Kalye Wing Hong, Sham Shui Po
G/F, Wai Ming Block, Caritas Medical Centre, 111 Wing Hong Street, Sham Shui Po

map

3408 7001

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0123

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Central District Health Center
Central District Health Centre General Out-patient Clinic
1 Kau U Fong, Central
1 Kau U Fong, Central

map

2545 1485

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 5033

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Sentrong Pangkalusugan ng Central Kowloon
Central Kowloon Health Centre
147A Kalye Argyle, Kowloon
147A Argyle Street, Kowloon

map

2762 1456

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0810

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Chai Wan
Chai Wan General Out-patient Clinic
G/F, 1 Kalye Hong Man, Chai Wan
G/F, 1 Hong Man Street, Chai Wan

map

2556 0261

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0088

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Cheung Sha Wan Jockey Club
Cheung Sha Wan Jockey Club General Out-patient Clinic
2 Daang Kwong Lee, Cheung Sha Wan
2 Kwong Lee Road, Cheung Sha Wan

map

2387 8211

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0122

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng East Kowloon
East Kowloon General Out-patient Clinic
160 Daang Hammer Hill, Diamond Hill, Kowloon
160 Hammer Hill Road, Diamond Hill, Kowloon

map

2320 4240

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0117

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Sentro sa Pampamilyang Medisina ng Fanling
Fanling Family Medicine Centre
1/F, Fanling Health Centre, 2 Daang Pik Fung, Fanling, New Territories
1/F, Fanling Health Centre, 2 Pik Fung Road, Fanling, New Territories

map

2639 4601

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0937

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Ha Kwai Chung
Ha Kwai Chung General Out-patient Clinic
77 Daang Lai Cho, Kwai Chung, N.T.
77 Lai Cho Road, Kwai Chung, N.T.

map

3651 5411

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0100

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Outpatient ng Ospital ng Hong Kong Buddhist
Hong Kong Buddhist Hospital General Out-patient Clinic
LG, Block A, Ospital ng Hong Kong Buddhist, 10 Kalye Heng Lam, Lok Fu
LG, Block A, Hong Kong Buddhist Hospital,10 Heng Lam Street, Lok Fu

map

2339 6117

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0800

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika ng Hung Hom

Hung Hom Clinic
22 Station Lane, Hung Hom
22 Station Lane, Hung Hom

map

2353 3811 / 2353 3812

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0816

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika ni Kam Tin
Kam Tin Clinic
200 Daang Kam Tin, Shek Kong
200 Kam Tin Road, Shek Kong

map

2488 1437

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 5008

Oras ng Pagpapatala:

Lunes, Martes, Miyerkules at Biyernes
8:45am - 12:00noon

Oras ng Konsultasyon:

Lunes, Martes, Miyerkules at Biyernes
9:00am - 12:30pm


Registration Hours :

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
8:45am - 12:00noon

Consultation Hours :

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
9:00am - 12:30pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Kennedy Town Jockey Club
Kennedy Town Jockey Club General Out-patient Clinic
45 Daang Victoria, Kennedy Town
45 Victoria Road, Kennedy Town

map

2817 3215

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 5088

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Kowloon Bay Health Centre
Kowloon Bay Health Centre General Out-patient Clinic
1/F, 9 Kalye Kai Yan, Kowloon Bay
1/F, 9 Kai Yan Street, Kowloon Bay

map

2116 2812

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0678

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Ospital ng Kwong Wah GOPD
Kwong Wah Hospital GOPD
1/F, Gusali ng Outpatient ng TWGHs Tsui Tsin Tong, Ospital ng Kwong Wah, 25 Daang Waterloo, Kowloon
1/F, TWGHs Tsui Tsin Tong Outpatient Building, Kwong Wah Hospital,25 Waterloo Road Kowloon

map

3517 2981

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0125

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:30am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:30pm - 9:30pm

Sabado
8:30am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:30am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:30pm - 9:30pm

Saturday
8:30am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Sentro sa Kalusugan ng Kwun Tong Community
Kwun Tong Community Health Centre
UG, 60 Kalye Hip Wo, Kwun Tong
UG, 60 Hip Wo Street, Kwun Tong

map

2389 0331

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0687

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
6:00pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
6:00pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Lady Trench
Lady Trench General Out-patient Clinic
213 Daang Sha Tsui, Tsuen Wan, N. T.
213 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T.

map

2614 4789

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0107

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Lam Tin Polyclinic
Lam Tin Polyclinic General Out-patient Clinic
99 Daang Kai Tin, Lam Tin
99 Kai Tin Road, Lam Tin

map

2346 2853

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0679

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Pagamutang Lee Kee Memorial
Lee Kee Memorial Dispensary
99 Daang Carpenter, Kowloon City
99 Carpenter Road, Kowloon City

map

2382 1096

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0868

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Lek Yuen
Lek Yuen General Out-patient Clinic
G/F, 9 Kalye Lek Yuen, Shatin
G/F, 9 Lek Yuen Street, Shatin

map

2692 8730

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0972

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Li Po Chun
Li Po Chun General Out-patient Clinic
22 Kalye Arran, Mongkok
22 Arran Street, Mongkok

map

2393 8161

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0112

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Sentro sa Pampamilyang Medisina ng Ma On Shan
Ma On Shan Family Medicine Centre
G/F, 609 Daang Sai Sha, Ma On Shan
G/F, 609 Sai Sha Road, Ma On Shan

map

2644 5521

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0982

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Sentrong Pangkalusugan ni Madam Yung Fung Shee
Madam Yung Fung Shee Health Centre
26 Kalye Sai Ching, Yuen Long
26 Sai Ching Street, Yuen Long

map

2443 8400

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 5009

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ni Mona Fong
Mona Fong General Out-patient Clinic
G/F, 23 Kalye Man Nin, Sai Kung
G/F, 23 Man Nin Street, Sai Kung

map

2792 2601

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0652

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ni Mrs Wu York Yu
Mrs Wu York Yu General Out-patient
310 Daang Wo Yi Hop, Lei Muk Shue, Kwai Chung
310 Wo Yi Hop Road, Lei Muk Shue, Kwai Chung

map

2487 1211

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0108

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Mui Wo
Mui Wo General Out-patient Clinic
G/F, at 1/F, Mga Tanggapan ng Gobyerno ng Mui Wo, 2 Daang Ngan Kwong Wan, Mui Wo, Lantau Island
G/F, & 1/F, Mui Wo Government Offices, 2 Ngan Kwong Wan Road, Mui Wo, Lantau Island

map

2984 2080

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Nam Shan
Nam Shan General Out-patient Clinic
G/F, Nam Yiu House, Nam Shan Estate
G/F, Nam Yiu House, Nam Shan Estate

map

2779 5688

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0120

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Ngau Tau Kok Jockey Club
Ngau Tau Kok Jockey Club General Out-patient Clinic
G/F, 60 Kalye Ting On, Ngau Tau Kok, KLN
G/F, 60 Ting On Street, Ngau Tau Kok, KLN

map

3518 7710

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0680

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng North Kwai Chung
North Kwai Chung General Out-patient Clinic
125 Kalye Tai Pak Tin, Kwai Chung, N. T.
125 Tai Pak Tin Street, Kwai Chung, N.T.

map

2418 8501

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0101

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

(Tuwing Miyerkules at Huwebes)

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

(Tuwing Miyerkules at Huwebes)

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

(Every Wednesday and Thursday)

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

(Every Wednesday and Thursday)

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng North Lamma
North Lamma General Out-patient Clinic
G/F, 100 Kalye Main, Yung Shue Wan, Lamma Island
G/F, 100 Main Street, Yung Shue Wan, Lamma Island

map

2982 0213

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Sentrong Pangkalusugan ng North Lantau Community
North Lantau Community Health Centre
3/F, Ospital ng North Lantau, No. 8, Daang Chung Yan Road, Tung Chung, Lantau
3/F, North Lantau Hospital, No.8, Chung Yan Road, Tung Chung, Lantau

map

3467 7374

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0106

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pampamilyang Medisina ng Ospital ng Our Lady of Maryknoll
Our Lady of Maryknoll Hospital Family Medicine Clinic
G/F, Out-patient Block, Ospital ng Our Lady of Maryknoll, 118 Daang Shatin Pass, Wong Tai Sin
G/F, Out-patient Block, Our Lady of Maryknoll Hospital,118 Shatin Pass Road, Wong Tai Sin

map

2354 2267

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0118

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Peng Chau
Peng Chau General Out-patient Clinic
G/F, 1A Daang Shing Ka, Peng Chau
G/F, 1A Shing Ka Road, Peng Chau

map

2983 1110

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
9:15am - 12:30pm
1:45pm - 4:45pm

Sabado
9:15am - 12:45pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm

Sabado
9:15am - 1:15pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:15am - 12:30pm
1:45pm - 4:45pm

Saturday
9:15am - 12:45pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm

Saturday
9:15am - 1:15pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ni Robert Black

Robert Black General Out-patient Clinic

600 Silangang Daan ng Prince Edward, San Po Kong
600 Prince Edward Road East, San Po Kong

map

2383 3311

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0113

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Sai Wan Ho
Sai Wan Ho General Out-patient Clinic
1/F, 28 Kalye Tai Hong, Sai Wan Ho
1/F, 28 Tai Hong Street, Sai Wan Ho

map

3620 3314

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0066

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Sai Yin Pun Jockey Club
Sai Ying Pun Jockey Club General Out-patient Clinic
134 Kanlurang Daan ng Queen, Sai Ying Pun, Hong Kong
134 Queen's Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong

map

2859 8203

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 5000

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Sha Tau Kok
Sha Tau Kok General Out-patient Clinic
G/F, 58 Daang Sha Tau Kok, Sha Tau Kok
G/F, 58 Sha Tau Kok Road, Sha Tau Kok

map

2674 0231

Oras ng Pagpapatala:

Lunes at Huwebes
2:30pm - 4:30pm

Martes
9:00am – 12:00noon

Sabado
9:00am – 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes at Huwebes
2:30pm - 5:00pm

Martes
9:00am - 12:30pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday & Thursday
2:30pm - 4:30pm

Tuesday
9:00am – 12:00noon

Saturday
9:00am – 12:30pm

Consultation Hours :

Monday & Thursday
2:30pm - 5:00pm

Tuesday
9:00am - 12:30pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Shatin (Tai Wai)
Shatin (Tai Wai) General Out-patient Clinic
G/F, 2 Daang Man Lai, Shatin
G/F, 2 Man Lai Road, Shatin

map

2691 1618

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0992

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Shau Kei Wan Jockey Club
Shau Kei Wan Jockey Club General Out-patient Clinic
1/F, 8 Daang Chai Wan, Shau Kei Wan
1/F, 8 Chai Wan Road, Shau Kei Wan

map

2560 0211

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0077

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am – 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Shek Kip Mei
Shek Kip Mei General Out-patient Clinic
2 Kalye Berwick, Shek Kip Mei
2 Berwick Street, Shek Kip Mei

map

2788 3023

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0119

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Shek Wu Hui Jockey Club
Shek Wu Hui Jockey Club General Out-patient Clinic
G/F, 108-130 Daang Jockey Club, Shek Wu Hui, Sheung Shui
G/F, 108-130 Jockey Club Road, Shek Wu Hui, Sheung Shui

map

2670 0211

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0965

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Shun Lee
Shun Lee General Out-patient Clinic
G/F, Lee Foo House, Shun Lee Estate
G/F, Lee Foo House, Shun Lee Estate

map

2343 0247

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0682

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika ng Leung Kau Kui ng Shun Tak Fraternal Association
Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui Clinic
2/F, Gusali ng Pamilihan at Mga Tanggapan ng Gobyerno ng Tokwawan, 165 Daang Ma Tau Wai, Kowloon City
2/F, Tokwawan Market & Government Offices Building, 165 Ma Tau Wai Road, Kowloon City

map

2715 9538

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0850

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Sok Kwu Wan
Sok Kwu Wan General Out-patient Clinic
G/F, 1 Ikalawang Kalye, Sok Kwu Wan, Lamma Island
G/F, 1 Second Street, Sok Kwu Wan, Lamma Island

map

2982 8350

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
9:15am - 12:30pm
2:00pm - 4:45pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm


Registration Hours :

Monday and Friday
9:15am - 12:30pm
2:00pm - 4:45pm

Consultation Hours :

Monday and Friday
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng South Kwai Chung Jockey Club
South Kwai Chung Jockey Club General Out-patient Clinic
310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N. T.
310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T.

map

2615 7333

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0102

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Sabado
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
Departamento ng Pangkalahatang Out-patient ng Ospital ng St. John
St. John Hospital General Out-patient Clinic
1/F, Out-patient Department Block, Ospital ng St. John, Daan ng Ospital ng Cheung Chau, Tung Wan, Cheung Chau
1/F, Out-patient Department Block, St. John Hospital, Cheung Chau Hospital Road, Tung Wan, Cheung Chau

map

2986 2100

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:15pm

Sabado
8:45am - 12:00noon

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am – 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:15pm

Saturday
8:45am - 12:00noon

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Stanley
Stanley General Out-patient Clinic
G/F, 14 Daang Wong Ma Kok, Stanley
G/F, 14 Wong Ma Kok Road, Stanley

map

2813 6741

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0011

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 12:30pm
(pag-iiniksyon at pagbebenda lamang)

1:45pm - 4:30pm
(konsultasyon, pag-iiniksyon at pagbebenda)

Sabado
9:00am - 12:30pm
(pag-iiniksyon at pagbebenda lamang)

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
2:00pm - 5:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:00am - 12:30pm
(injection and dressing only)

1:45pm - 4:30pm
(consultation, injection and dressing)

Saturday
9:00am - 12:30pm
(injection and dressing only)

Consultation Hours :

Monday to Friday
2:00pm - 5:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Ta Kwu Ling
Ta Kwu Ling General Out-patient Clinic
G/F, Gusali ng Gobyerno ng Ta Kwu Ling Rural Centre, 136 Daang Ping Che, Ta Kwu Ling
G/F, Ta Kwu Ling Rural Centre Government Building, 136 Ping Che Road, Ta Kwu Ling

map

2674 4283

Oras ng Pagpapatala:

Martes
2:30pm - 4:30pm

Huwebes
9:00am - 12:00noon

Una at ika-3 Huwebes ng bawat buwan
9:00am - 11:00am

Oras ng Konsultasyon:

Martes
2:30pm - 5:00pm

Huwebes
9:00am - 12:30pm

Una at ika-3 Huwebes ng bawat buwan
9:00am - 11:20am


Registration Hours :

Tuesday
2:30pm - 4:30pm

Thursday
9:00am - 12:00noon

1st & 3rd Thursday of each month
9:00am - 11:00am

Consultation Hours :

Tuesday
2:30pm - 5:00pm

Thursday
9:00am - 12:30pm

1st & 3rd Thursday of each month
9:00am - 11:20am
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Tai O Jockey Club
Tai O Jockey Club General Out-patient Clinic
G/F, 103 Kalye Shek Tsai Po, Tai O, Lantau Island
G/F, 103 Shek Tsai Po Street, Tai O, Lantau Island

map

2985 7236

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient Tai Po Jockey Club
Tai Po Jockey Club General Out-patient Clinic
G/F, 37 Daang Ting Kok, Tai Po
G/F, 37 Ting Kok Road, Tai Po

map

2664 2039

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0906

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Sentrong Pangkalusugan ng Tin Shui Wai (Daang Tin Yip) Community
Tin Shui Wai (Tin Yip Road) Community Health Centre
3, Daang Tin Yip, Tin Shui Wai (Tapat ng Hong Kong Wetland Park at Vianni Cove ng Daang Tin Kwai)
3, Tin Yip Road, Tin Shui Wai
(Opposite Hong Kong Wetland Park and Vianni Cove of Tin Kwai Road)

map

3124 2200

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
2469 9222

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Sentrong Pangkalusugan ng Tin Shui Wai (Daang Tin Shui)
Tin Shui Wai Health Centre (Tin Shui Road)
3 Daang Tin Shui, Tin Shui Wai, N. T.
3 Tin Shui Road, Tin Shui Wai, N.T.

map

2448 5511

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 5006

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Tseung Kwan O (Daang Po Ning)
Tseung Kwan O (Po Ning Road) General Out-patient Clinic
G/F, 28 Daang Po Ning, Tseung Kwan O
G/F, 28 Po Ning Road, Tseung Kwan O

map

2191 1083

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0660

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Tseung Kwan O Jockey Club
Tseung Kwan O Jockey Club General Out-patient Clinic
99 Daan Hilaga ng Po Lam, G/F, Tseung Kwan O, Kowloon
99 Po Lam Road North, G/F, Tseung Kwan O, Kowloon

map

2701 9922

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0662

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Tsing Yi Cheung Hong
Tsing Yi Cheung Hong General Out-patient Clinic
3/F, Tsing Yi Cheung Hong Estate Commercial Complex, Cheung Hong Estate, Tsing Yi
3/F, Tsing Yi Cheung Hong Estate Commercial Complex, Cheung Hong Estate, Tsing Yi

map

2943 8100

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0103

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Tsing Yi Town

Ang serbisyo ng klinikang ito ay pansamantalang inilipat sa Tsing Yi Cheung Hong GOPC para sa renobasyon. Ang klinika ay muling bubuksan sa orihinal na pwesto nito sa Pebrero 25, 2019.

Tsing Yi Town General Out-patient Clinic

The service of this clinic is temporarily relocated to Tsing Yi Cheung Hong GOPC for renovation. The clinic will reopen at its original site on 25 February 2019.
21 Kalye Tsing Luk, Tsing Yi, N. T.
21 Tsing Luk Street, Tsing Yi, N.T.

map

2434 6205

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0105

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika ng Tuen Mun
Tuen Mun Clinic
11 Kalye Tsing Yin, San Hui, Tuen Mun, N. T.
11 Tsing Yin Street, San Hui, Tuen Mun, N.T.

map

2452 9111

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 0886

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Klinika ng Tuen Mun Wu
Tuen Mun Wu Hong Clinic
2 Kalye Wu Hong, Tuen Mun
2 Wu Hong Street, Tuen Mun

map

2458 3788

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 0887

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm

Departamento sa Pangkalahatang Out-patient ng Ospital ng Silangang Tung Wah
Tung Wah Eastern Hospital General Out-patient Department
G/F, Main Block, Ospital ng Silangang Tung Wah, 19 Daang Silangan ng Ospital, Causeway Bay
G/F, Main Block, Tung Wah Eastern Hospital, 19 Eastern Hospital Road, Causeway Bay

map

2162 6022 / 2162 6023

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
2162 6880

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 12:30pm
2:00pm - 4:30pm

Sabado
9:00am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:00am - 12:30pm
2:00pm - 4:30pm

Saturday
9:00am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Ospital ng Tung Wah GOPC
Tung Wah Hospital GOPC
G/F, Hawkins Wing, Ospital ng Tung Wah, 12 Kalye Po Yan, Sheung Wan
G/F, Hawkins Wing, Tung Wah Hospital,12 Po Yan Street, Sheung Wan

map

2589 8518

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 5958

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Violet Peel
Violet Peel General Out-patient Clinic
LG, Ospital ng Tang Shiu Kin, Community Ambulatory Care Centre, 282 Daang Silangan ng Queen, Wanchai
LG, Tang Shiu Kin Hospital, Community Ambulatory Care Centre, 282 Queen’s Road East, Wanchai

map

3553 3116

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0000

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Klinik sa Pangkalahatang Out-patient ng Wan Tsui
Wan Tsui General Out-patient Clinic
G/F, Block 12, Wan Tsui Estate, Chai Wan
G/F, Block 12, Wan Tsui Estate, Chai Wan

map

2897 5527

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0099

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Wang Tau Hom Jockey Club
Wang Tau Hom Jockey Club General Out-patient Clinic
200 Daang Junction, Wang Tau Hom
200 Junction Road, Wang Tau Hom

map

3143 7100

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0115

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng West Kowloon
West Kowloon General Out-patient Clinic
G/F, Mga Tanggapan ng Gobyerno ng Cheung Sha Wan, 303 Daang Cheung Sha Wan
G/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road

map

2150 7200

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0121

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Sentro sa Pampamilyang Medisina ng Wong Siu Ching
Wong Siu Ching Family Medicine Centre
G/F, 1 Po Wu Lane, Tai Po
G/F, 1 Po Wu Lane, Tai Po

map

2658 9182

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0926

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Wu York Yu
Wu York Yu General Out-patient Clinic
55 Kalye Sheung Fung, Tsz Wan Shan, Kln
55 Sheung Fung Street, Tsz Wan Shan, Kln

map

2325 5221

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0116

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Kasanayan ng Ospital ng Yan Chai
Yan Chai Hospital General Practice Clinic
3/F, Block C, Ospital ng Yan Chai, 7-11 Kalye Yan Chai, Tsuen Wan
3/F, Block C, Yan Chai Hospital, 7-11 Yan Chai Street, Tsuen Wan

map

2417 8825

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0109

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Yan Oi
Yan Oi General Out-patient Clinic
G/F, 6 Kalye Tuen Lee, Tuen Mun
G/F, 6 Tuen Lee Street, Tuen Mun

map

2404 3700

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 0888

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Sabado
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Yau Ma Tei Jockey Club
Yau Ma Tei Jockey Club General Out-patient Clinic
1/F, 145 Kalye Battery, Yau Ma Tei
1/F, 145 Battery Street, Yau Ma Tei

map

2272 2400

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0880

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado at Linggo
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado at Linggo
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
Klinika sa Pangkalahatang Out-patient ng Yuen Chau Kok
Yuen Chau Kok General Out-patient Clinic
G/F, 29 Kalye Chap Wai Kon, Shatin
G/F, 29 Chap Wai Kon Street, Shatin

map

2647 3383

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3157 0995

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Sabado
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
Sentrong Pangkalusugan ng Yuen Long Jockey Club
Yuen Long Jockey Club Health Centre
269 Daang Castle Peak, Yuen Long
269 Castle Peak Road, Yuen Long

map

2443 8511

Telepono sa pagpapareserba:
Booking tel.:
3543 5007

Oras ng Pagpapatala:

Lunes hanggang Biyernes
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Gabi
5:45pm - 9:30pm

Sabado
8:45am - 12:30pm

Oras ng Konsultasyon:

Lunes hanggang Biyernes
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Gabi
6:00pm - 10:00pm

Sabado
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm

Kung may anumang pagkakasalungatan o ambiguity sa pagitan ng Ingles na bersyon at ang Tagalog na bersyon, ang Ingles na bersyon ay mangingibabaw.

Update: 02/2019