ਦੁਰਘਟਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਤਕਾਲੀਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
List of Accident and Emergency Departments

ਹਸਪਤਾਲ / ਦਵਾਖਾਨੇ
Hospital/Clinic
ਪਤਾ
Address
ਟੈਲੀਫੋਨ
Telephone
ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੰਟੇ
Service Hours
ਐਲਿਸ ਹੋ ਮਿਊ ਲਿੰਗ ਨੀਦਰਸੋਲ ਹਸਪਤਾਲ
Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital
11 ਛਿਉਨ ਓਨ ਸੜਕ, ਤਾਈ ਪੋ, ਐਨ.ਟੀ.
11 Chuen On Road, Tai Po, NT

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2689 2000 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਕੈਰੀਟਾਸ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ
Caritas Medical Centre
111 ਵਿੰਗ ਹੌਂਗ ਗਲੀ, ਸ਼ਮ ਸ਼ੂਈ ਪੋ
111 Wing Hong Street, Sham Shui Po

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
3408 7911 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਕੌਂਗ ਵਾਹ ਹਸਪਤਾਲ
Kwong Wah Hospital
25 ਵਾਟਰਲੂ ਸੜਕ, ਕਾਊਲੂਨ
25 Waterloo Road, KLN

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2332 2311 24 घंटे
24 hours
ਨਾਰਥ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕ ਹਸਪਤਾਲ
North District Hospital
9 ਪੋ ਕਿਨ ਸੜਕ, ਸ਼ਿਉਗ ਸ਼ੂਈ, ਐਨ. ਟੀ.
9 Po Kin Road, Sheung Shui, NT

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2683 8888 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਨਾਰਥ ਲੈਨਟਾਊ ਹਸਪਤਾਲ
North Lantau Hospital
1-ਛੱਤ, 8 ਚੁੰਗ ਯਾਨ ਸੜਕ ਤੁੰਗ ਚੁੰਗ, ਲੈਨਟਾਊ,ਐਨ. ਟੀ.
1/F, 8 Chung Yan Road, Tung Chung, Lantau, N.T.

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
3467 7000 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਪਾਮੇਲਾ ਜੂਡ ਨੀਦਰਸੋਲ ਈਸਟਨ ਹਸਪਤਾਲ
Pamela Youde Nethersole Eastern Hospital
3 ਲੋਕ ਮਨ ਸੜਕ, ਛਾਏ ਵਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ
3 Lok Man Road, Chai Wan, HK

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2595 6111 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਪੋਕ ਓਈ ਹਸਪਤਾਲ
Pok Oi Hospital
ਆਉ ਤਾਉ, ਯੁਨ ਲੌਂਗ, ਐਨ.ਟੀ.
Au Tau, Yuen Long, NT

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2486 8000 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਜ ਹਸਪਤਾਲ
Prince of Wales Hospital
30-32 ਨਗਾਨ ਸਿੰਗ ਗਲੀ, ਸ਼ਾਟਿਨ, ਐਨ.ਟੀ.
30-32 Ngan Shing Street, Shatin, NT

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
3505 2211 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ
Princess Margaret Hospital
2-10 ਪ੍ਰਿੰਸਸ ਮਾਰਗਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਸੜਕ,ਲਾਈ ਚੀ ਕੌਕ, ਕਾਊਲ਼ੂਨ
2-10 Princess Margaret Hospital Road, Lai Chi Kok, Kowloon

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2990 1111 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਕੁਈਨ ਐਲਿਜਬੇਥ ਹਸਪਤਾਲ
Queen Elizabeth Hospital
30 ਗੈਸਕੋਜਾਈਨ ਸੜਕ, ਕਾਊਲ਼ੂਨ
30 Gascoigne Road, KLN

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
3506 8888 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਕੁਈਨ ਮੈਰੀ ਹਸਪਤਾਲ
Queen Mary Hospital
102 ਪੋਕਫੂਲਾਮ ਸੜਕ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ
102 Pokfulam Road, HK

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2255 3838 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਰਤਨਜੀ ਹਸਪਤਾਲ
Ruttonjee Hospital
266 ਕੁਈਨਜ ਸੜਕ ਈਸਟ, ਵਨ ਚਈ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ
266 Queen's Road East, Wan Chai, HK

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2291 2000 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਸੇਟ ਜੌਨ ਹਸਪਤਾਲ
St. John Hospital
ਚਿਉਗ ਚਾਊ ਹਸਪਤਾਲ ਸੜਕ, ਤੁੰਗ ਵਾਨ, ਚਿਉਗ ਚਾਊ
Cheung Chau Hospital Road, Tung Wan, Cheung Chau.

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2986 2100 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਟਿਨ ਸ਼ੁਈ ਵਾਈ ਹਸਪਤਾਲ
Tin Shui Wai Hospital
11 ਟਿਨ ਟੈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਟਿਨ ਸ਼ੁਈ ਵਾਈ, ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼
11 Tin Tan Street, Tin Shui Wai, New Territories

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
3513 5000 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਛਿੰਉਨ ਕਵਾਨ ਓ ਹਸਪਤਾਲ
Tseung Kwan O Hospital
ਨੰਬਰ 2 ਪੋ ਨਿੰਗ ਲੇਨ, ਹੈਂਗ ਹਾਊ, ਛਿੰਉਨ ਕਵਾਨ ਓ
No. 2 Po Ning Lane, Hang Hau, Tseung Kwan O

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2208 0111 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਥੁੰਨ ਮੁੰਨ ਹਸਪਤਾਲ
Tuen Mun Hospital
23 ਸ਼ਿੰਗ ਚੁੰਗ ਕੂਨ ਸੜਕ, ਥੁੰਨ ਮੁੰਨ, ਐਨ.ਟੀ.
23 Tsing Chung Koon Road, Tuen Mun, NT

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2468 5111 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਰਿਸ਼ਚਿਅਨ ਹਸਪਤਾਲ
United Christian Hospital
130 ਹਿਪ ਵੂ ਗਲੀ, ਕੰਵੂਨ ਥੌਗ, ਕਾਊਲੂਨ
130 Hip Wo Street, Kwun Tong, KLN

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
3949 4000 24 ਘੰਟੇ
24 hours
ਯਨ ਚਾਈ ਹਸਪਤਾਲ
Yan Chai Hospital
7-11 ਯਨ ਚਾਈ ਗਲੀ, ਛੁੰਨ ਵਾਨ, ਐਨ.ਟੀ.
7-11 Yan Chai Street, Tsuen Wan, NT

ਨਕਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
2417 8383 24 ਘੰਟੇ
24 hours

ਜੇ ਇਥੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣਾਇਆ:11/2018