सामान्य बाहिरङ्ग क्लिनिकको सूची
List of General Out-patient Clinics

अस्पताल/क्लिनिक
Hospital/Clinic
ठेगाना
Address
टेलिफोन
Telephone
सेवा समय
Service Hours
एबर्डिन जोक्की क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
Aberdeen Jockey Club General Out-patient Clinic
10 एबर्डिन रिजर्भोएर रोड, एबर्डिन
10 Aberdeen Reservoir Road, Aberdeen

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2555 0381 / 2555 0382

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 5011

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
एन ब्ल्याक जनरल बहिरंग क्लिनिक
Anne Black General Out-patient Clinic
1/एफ, 140 साट से मुइ रोड, नर्थ पोइन्ट
1/F, 140 Tsat Tse Mui Road, North Point

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2561 6161

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0055

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
आप लेइ चाउ जनरल बहिरंग क्लिनिक
Ap Lei Chau General Out-patient Clinic
161 आप लेइ चाउ मेन स्ट्रिट, आप लेइ चाउ
161 Ap Lei Chau Main Street, Ap Lei Chau

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2518 5610

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 5022

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
क्यारिटास मेडिकल सेन्टर फ्यामिली मेडिसिन क्लिनिक
Caritas Medical Centre Family Medicine Clinic
भुँई तल्ला, वाई मिंग ब्लक, केरिटास चिकित्सा केन्द्र, १११ विंग हङ सडक, शाम शुई पो
G/F, Wai Ming Block, Caritas Medical Centre, 111 Wing Hong Street, Sham Shui Po

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

3408 7001

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0123

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेन्टर जनरल बहिरंग क्लिनिक
Central District Health Centre General Out-patient Clinic
1 काउ यु फोंग, सेन्ट्रल
1 Kau U Fong, Central

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2545 1485

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 5033

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
सेन्ट्रल काउलुन हेल्थ सेन्टर
Central Kowloon Health Centre
147ए अर्गयाल स्ट्रिट, काउलुन
147A Argyle Street, Kowloon

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2762 1456

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0810

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
चाइ वान जनरल बहिरंग क्लिनिक
Chai Wan General Out-patient Clinic
जी/एफ, 1 होङ म्यान स्ट्रिट, चाइ वान
G/F, 1 Hong Man Street, Chai Wan

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2556 0261

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0088

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
चेउन्ग सा वान जोक्कि क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
Cheung Sha Wan Jockey Club General Out-patient Clinic
2 वोन्ग ली रोड, चेउन्ग सा वान
2 Kwong Lee Road, Cheung Sha Wan

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2387 8211

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0122

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
इस्ट काउलुन जनरल बहिरंग क्लिनिक
East Kowloon General Out-patient Clinic
160 ह्यामर हिल रोड, डायमण्ड हिल काउलुन
160 Hammer Hill Road, Diamond Hill, Kowloon

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2320 4240

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0117

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
फान्लीङ फ्यालमली मेर्डलसि सेन्टर
Fanling Family Medicine Centre
1/एफ, फान्लीङ हेल्थ सेन्टर, 2 पीक फुंग रोड, फान्लीङ, न्यू टेरिटोरिज
1/F, Fanling Health Centre, 2 Pik Fung Road, Fanling, New Territories

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2639 4601

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0937

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
हा क्वाइ चुंग जनरल बहिरंग क्लिनिक
Ha Kwai Chung General Out-patient Clinic
77 लाइ चो रोड, क्वाइ चुंग, एन.टी.
77 Lai Cho Road, Kwai Chung, N.T.

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

3651 5411

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0100

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
हङकङ बुध्दिस्ट अस्पताल जनरल बहिरंग क्लिनिक
Hong Kong Buddhist Hospital General Out-patient Clinic
एल जी, ब्लक ए, हङकङ बुद्धिस्त अस्पताल, १० हेङ्ग लाम सडक, लोक फू
LG, Block A, Hong Kong Buddhist Hospital,10 Heng Lam Street, Lok Fu

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2339 6117

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0800

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
हुन्ग होम क्लिनिक

Hung Hom Clinic
22 स्टेसन लेन, हुन्ग होम
22 Station Lane, Hung Hom

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2353 3811 / 2353 3812

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0816

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
काम टिन क्लिनिक
Kam Tin Clinic
200 काम हटि रोड, सेक कङ
200 Kam Tin Road, Shek Kong

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2488 1437

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 5008

दर्ता समयः

सोमवार, मंगलवार, बुधवार र शुक्रवार
8:45am - 12:00noon


परामर्शको समयः

सोमवार, मंगलवार, बुधवार र शुक्रवार
9:00am - 12:30pm


Registration Hours :

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
8:45am - 12:00noon

Consultation Hours :

Monday, Tuesday, Wednesday and Friday
9:00am - 12:30pm
केनेडी टाउन जोक्कि क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
Kennedy Town Jockey Club General Out-patient Clinic
45 भिक्टोरीया रोड, केनेडी टाउन
45 Victoria Road, Kennedy Town

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2817 3215

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 5088

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
काउलुन बे हेल्थ सेन्टर जनरल बहिरंग क्लिनिक
Kowloon Bay Health Centre General Out-patient Clinic
1/एफ, 9 काइ यान स्ट्रिट, काउलुन बे
1/F, 9 Kai Yan Street, Kowloon Bay

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2116 2812

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0678

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
क्वोङग वाह अस्पताल जीओपीडी
Kwong Wah Hospital GOPD
१ तल्ला, टि डब्ल्यू जि एचस् चुइ चिन टोंग बहिरङ्ग भवन, क्वोङ्ग वाह अस्पताल, २५ वाटरलु सडक काउलुन
1/F, TWGHs Tsui Tsin Tong Outpatient Building, Kwong Wah Hospital,25 Waterloo Road Kowloon

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

3517 2981

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0125

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:30am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:30pm - 9:30pm

शनिवार
8:30am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:30am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:30pm - 9:30pm

Saturday
8:30am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
क्वुन टोंग सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
Kwun Tong Community Health Centre
भुईं तल्ला मुनि, 60 वो हिप सडक, कुन टोंग
UG, 60 Hip Wo Street, Kwun Tong

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2389 0331

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0687

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
6:00pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
6:00pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
लेडी ट्रेन्च जनरल बहिरंग क्लिनिक
Lady Trench General Out-patient Clinic
213 सा सुइ रोड, चुन वान, एन.टी.
213 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T.

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2614 4789

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0107

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
लाम टिन पोलिक्लिनिक जनरल बहिरंग क्लिनिक
Lam Tin Polyclinic General Out-patient Clinic
99 काइ टिन रोड, लाम टिन
99 Kai Tin Road, Lam Tin

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2346 2853

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0679

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ली की मेमोरियल डिस्पेन्सरी
Lee Kee Memorial Dispensary
99 कार्पेन्टर रोड, काउलुन सिटी
99 Carpenter Road, Kowloon City

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2382 1096

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0868

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
लेक युइन जनरल बहिरंग क्लिनिक
Lek Yuen General Out-patient Clinic
जी/एफ, 9 लेक युइन स्ट्रिट, साटिन

G/F, 9 Lek Yuen Street, Shatin

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2692 8730

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0972

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
ली पो चुन जनरल बहिरंग क्लिनिक
Li Po Chun General Out-patient Clinic
22 अर्रान स्ट्रिट, मोंगकोक
22 Arran Street, Mongkok

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2393 8161

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0112

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
मा अन शान फ्यामिली (मेडिसिन सेन्टर)
Ma On Shan Family Medicine Centre
जी/एफ, 609 साइ सा रोड, (मा अन शान)
G/F, 609 Sai Sha Road, Ma On Shan

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2644 5521

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0982

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
म्यादम युंग फुंग सी हेल्थ सेन्टर
Madam Yung Fung Shee Health Centre
26 साइ चिंग स्ट्रिट, युइन लोंग
26 Sai Ching Street, Yuen Long

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2443 8400

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 5009

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
मोना फोंग जनरल बहिरंग क्लिनिक
Mona Fong General Out-patient Clinic
जी/एफ, 23 मान निन स्ट्रिट, साइ कुन्ग
G/F, 23 Man Nin Street, Sai Kung

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2792 2601

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0652

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
लमसेज वु योका यु जिरल बहिरंग क्ललनिक
Mrs Wu York Yu General Out-patient
310 वु यी होप रोड, लेइ मुक सुइ, वाइ चुन्ग
310 Wo Yi Hop Road, Lei Muk Shue, Kwai Chung

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2487 1211

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0108

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
मुइ वो जनरल बहिरंग क्लिनिक
Mui Wo General Out-patient Clinic
जी/एफ, र 1/एफ, मुइ वो सरकारी कार्यालयहरू, 2 गान क्वोन्ग वान रोड, मुइ वो, लान्टाउ आइल्याण्ड
G/F, & 1/F, Mui Wo Government Offices, 2 Ngan Kwong Wan Road, Mui Wo, Lantau Island

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2984 2080

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
नाम सान जनरल बहिरंग क्लिनिक
Nam Shan General Out-patient Clinic
जी/एफ, नाम यीउ हाउस, नाम सान इस्टेट
G/F, Nam Yiu House, Nam Shan Estate

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2779 5688

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0120

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
ङ्गाउ टाउ कोक जोक्की क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
Ngau Tau Kok Jockey Club General Out-patient Clinic
जी/एफ, 60 टिन्ग अन स्ट्रिट ङ्गाउ टाउ कोक, काउलुन
G/F, 60 Ting On Street, Ngau Tau Kok, KLN

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

3518 7710

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0680

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
नर्थ क्वाइ चुन्ग जनरल बहिरंग क्लिनिक
North Kwai Chung General Out-patient Clinic
125 टाइ पाक टिन स्ट्रिट क्वाइ चुन्ग, एन.टी.
125 Tai Pak Tin Street, Kwai Chung, N.T.

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2418 8501

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0101

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

(प्रत्येक बुधबार र बिहीबार)

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

(प्रत्येक बुधबार र बिहीबार)

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

(Every Wednesday and Thursday)

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

(Every Wednesday and Thursday)

Saturday
9:00am - 1:00pm
नर्थ लाम्मा जनरल बहिरंग क्लिनिक
North Lamma General Out-patient Clinic
जी/एफ, 100 मेन स्ट्रिट युंग सुइ वान, लाम्मा आइल्याण्ड
G/F, 100 Main Street, Yung Shue Wan, Lamma Island

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2982 0213

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
नर्थ लान्टाउ कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर
North Lantau Community Health Centre
3/एफ, नर्थ लान्टाउ अस्पताल, नं. 8, चुन्ग यान रोड, टुन्ग चुन्ग, लान्टाउ
3/F, North Lantau Hospital, No.8, Chung Yan Road, Tung Chung, Lantau

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

3467 7374

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0106

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
आवर लेडी अफ मेरीलिोल अस्पताल फ्यालमली मेर्डलसि क्ललनिक
Our Lady of Maryknoll Hospital Family Medicine Clinic
भुँई तल्ला, बहिरङ्ग ब्लक, आवर लेडि अफ मेरिक्नोल अस्पताल, ११८ शाटिन पास सडक, वंग ताई सिन
G/F, Out-patient Block, Our Lady of Maryknoll Hospital,118 Shatin Pass Road, Wong Tai Sin

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2354 2267

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0118

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
पेन्ग चाउ जिरल बहिरंग क्ललनिक
Peng Chau General Out-patient Clinic
जी/एफ, 1ए सीङ का रोड, पेन्ग चाउ
G/F, 1A Shing Ka Road, Peng Chau

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2983 1110

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:15am - 12:30pm
1:45pm - 4:45pm

शनिवार
9:15am - 12:45pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm

शनिवार
9:15am - 1:15pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:15am - 12:30pm
1:45pm - 4:45pm

Saturday
9:15am - 12:45pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm

Saturday
9:15am - 1:15pm
रोबटा ब्ल्याक जिरल बहिरंग क्ललनिक

(रोबर्ट ब्ल्याक जनरल आउट-प्यासेन्ट क्लिनिकको नवप्रवर्तनको कारणले यस क्लिनिकको दिनको चिकित्सा सेवा अस्थायी रूपमा इस्ट कोलून जनरल आउट-प्यासेन्ट क्लिनिक र वाङ ताउ होम जोकी क्लब जनरल आउट-प्यासेन्ट क्लिनिकमा हुँदैछ। साँझ, आइतबार र सार्वजनिक बिदाका दिनहरूका चिकित्सा सेवाहरू अस्थायी रूपमा लेडी अफ मारिक्नोल हस्पिटल फेमिली मेडिसिन क्लिनिकमा हुन्छ (बुकिङ गर्ने टेलिफोन: 3157 0118)। क्लिनिक आफ्नो मौलिक साइटमा 2018 को चौथो त्रैमासिकमा पुन: खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।)

Robert Black General Out-patient Clinic

The day clinic service of Robert Black General Out-patient Clinic is temporarily relocated to East Kowloon General Out-patient Clinic and Wang Tau Hom Jockey Club General Out-patient Clinic for clinic renovation. As for evening, Sundays and Public holidays’ clinic service, it is temporarily relocated to Our Lady of Maryknoll Hospital Family Medicine Clinic (booking telephone: 3157 0118). The clinic is expected to be reopened at its original site in the fourth quarter of 2018.
600 प्रिन्स एडवार्ड रोड इस्ट, सान पो कोन्ग
600 Prince Edward Road East, San Po Kong

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2383 3311

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0113

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm


साँझ
6:00pm - 10:00pm
Evening
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
साइ वान हो जनरल बहिरंग क्लिनिक
Sai Wan Ho General Out-patient Clinic
1/एफ, 28 टाइ होन्ग स्ट्रिट, साइ वान हो
1/F, 28 Tai Hong Street, Sai Wan Ho

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

3620 3314

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0066

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
साइ यीङ पुन जोक्की क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
Sai Ying Pun Jockey Club General Out-patient Clinic
134 क्वीन्स् रोड वेस्ट, साइ यिङ पुन, हङकङ
134 Queen's Road West, Sai Ying Pun, Hong Kong

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2859 8203

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 5000

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
सा टाउ कोक जिरल बहिरंग क्ललनिक
Sha Tau Kok General Out-patient Clinic
जी/एफ, 58 सा टाउ कोक रोड, सा टाउ कोक
G/F, 58 Sha Tau Kok Road, Sha Tau Kok

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2674 0231

दर्ता समयः

सोमवार र बिहीवार
2:30pm - 4:30pm

मंगलवार
9:00am – 12:00noon

शनिवार
9:00am – 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवार र बिहीवार
2:30pm - 5:00pm

मंगलवार
9:00am - 12:30pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday & Thursday
2:30pm - 4:30pm

Tuesday
9:00am – 12:00noon

Saturday
9:00am – 12:30pm

Consultation Hours :

Monday & Thursday
2:30pm - 5:00pm

Tuesday
9:00am - 12:30pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
साटिन (टाइ वाइ) जनरल बहिरंग क्लिनिक
Shatin (Tai Wai) General Out-patient Clinic
जी/एफ, 2 मान लाइ रोड, साटिन
G/F, 2 Man Lai Road, Shatin

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2691 1618

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0992

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
साउ केइ वान जोक्की क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
Shau Kei Wan Jockey Club General Out-patient Clinic
1/एफ, 8 चाइ वान रोड, साउ केइ वान
1/F, 8 Chai Wan Road, Shau Kei Wan

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2560 0211

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0077

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am – 1:00pm
सेक ककप मेइ जिरल बहिरंग क्ललनिक
Shek Kip Mei General Out-patient Clinic
2 बेर्विक स्ट्रिट, सेक किप मेइ
2 Berwick Street, Shek Kip Mei

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2788 3023

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0119

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
सेक वु हुइ जोक्की क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
Shek Wu Hui Jockey Club General Out-patient Clinic
जी/एफ, 108-130 जोक्की क्लब रोड, सेक वु हुइ, सेउन्ग सुइ
G/F, 108-130 Jockey Club Road, Shek Wu Hui, Sheung Shui

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2670 0211

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0965

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
सुन ली जनरल बहिरंग क्लिनिक
Shun Lee General Out-patient Clinic
जी/एफ, ली फु हाउस, सुन ली इस्टेट
G/F, Lee Foo House, Shun Lee Estate

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2343 0247

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0682

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
सुन टाक फ्राटर्नल असोसिएसन लेउंग काउ कुइ क्लिनिक
Shun Tak Fraternal Association Leung Kau Kui Clinic
2/एफ, टोकवावान मार्केट र गभर्नमेन्ट कार्यालयहरु बिल्डिङ, 165 मा टाउ वाइ रोड, काउलुन सिटी
2/F, Tokwawan Market & Government Offices Building, 165 Ma Tau Wai Road, Kowloon City

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2715 9538

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0850

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
सोक क्वु वान जनरल बहिरंग क्लिनिक
Sok Kwu Wan General Out-patient Clinic
जी/एफ, 1 सेकेन्ड स्ट्रिट सोक क्वु वान, लाम्मा आइल्याण्ड
G/F, 1 Second Street, Sok Kwu Wan, Lamma Island

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2982 8350

दर्ता समयः

सोमवार र शुक्रवार
9:15am - 12:30pm
2:00pm - 4:45pm

परामर्शको समयः

सोमवार र शुक्रवार
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm


Registration Hours :

Monday and Friday
9:15am - 12:30pm
2:00pm - 4:45pm

Consultation Hours :

Monday and Friday
9:15am - 1:00pm
2:00pm - 5:15pm
साउथ क्वाइ चुन्ग जोक्की क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
South Kwai Chung Jockey Club General Out-patient Clinic
310 क्वाइ सिन्ग सर्किट, क्वाइ चुंग, एन.टी.
310 Kwai Shing Circuit, Kwai Chung, N.T.

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2615 7333

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0102

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

शनिवार
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
सेन्ट जोन अस्पताल सामान्य बहिरङ्ग विभाग
St. John Hospital General Out-patient Clinic
१ तल्ला, बाहिरङ्ग विभाग ब्लक, सेन्ट जोन अस्पताल, छेउङ्ग चाउ अस्पताल सडक, तुंग वान, छेउङ्ग चाउ
1/F, Out-patient Department Block, St. John Hospital, Cheung Chau Hospital Road, Tung Wan, Cheung Chau

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2986 2100

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:15pm

शनिवार
8:45am - 12:00noon

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am – 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:15pm

Saturday
8:45am - 12:00noon

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
स्टान्ली जनरल बहिरंग क्लिनिक
Stanley General Out-patient Clinic
जी/एफ, 14 वोङ मा कोक रोड, स्टान्ली
G/F, 14 Wong Ma Kok Road, Stanley

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2813 6741

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0011

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 12:30pm
(इन्जेलसि र ड्रेलसङ मात्रै)

1:45pm - 4:30pm
(परामर्श, इन्जेक्सन र ड्रेसिङ)

शनिवार
9:00am - 12:30pm
(इन्जेलसि र ड्रेलसङ मात्रै)

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
2:00pm - 5:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:00am - 12:30pm
(injection and dressing only)

1:45pm - 4:30pm
(consultation, injection and dressing)

Saturday
9:00am - 12:30pm
(injection and dressing only)

Consultation Hours :

Monday to Friday
2:00pm - 5:00pm
टा क्वु लिङ जनरल बहिरंग क्लिनिक
Ta Kwu Ling General Out-patient Clinic
जी/एफ, टा क्वु लिङ रुरल सेन्टर गभर्नमेन्ट बिल्डङ, 136 पीङ चे रोड, टा क्वु लिङ
G/F, Ta Kwu Ling Rural Centre Government Building, 136 Ping Che Road, Ta Kwu Ling

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2674 4283

दर्ता समयः

मंगलवार
2:30pm - 4:30pm

शुक्रवार
9:00am - 12:00noon

हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बिहीवार
9:00am - 11:00am

परामर्शको समयः

मंगलवार
2:30pm - 5:00pm

शुक्रवार
9:00am - 12:30pm

हरेक महिनाको पहिलो र तेस्रो बिहीवार
9:00am - 11:20am


Registration Hours :

Tuesday
2:30pm - 4:30pm

Thursday
9:00am - 12:00noon

1st & 3rd Thursday of each month
9:00am - 11:00am

Consultation Hours :

Tuesday
2:30pm - 5:00pm

Thursday
9:00am - 12:30pm

1st & 3rd Thursday of each month
9:00am - 11:20am
टाइ ओ जोलकी ललब जिरल बहिरंग क्ललनिक
Tai O Jockey Club General Out-patient Clinic
जी/एफ, 103 सेक साइ पो स्ट्रिट, टाइ ओ, लान्टाउ आइल्याण्ड
G/F, 103 Shek Tsai Po Street, Tai O, Lantau Island

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2985 7236

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm


परामर्श समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
टाइ पो जोलकी ललब जिरल बहिरंग क्ललनिक
Tai Po Jockey Club General Out-patient Clinic
जी/एफ, 37 हटङ कोक रोड, टाइ पो
G/F, 37 Ting Kok Road, Tai Po

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2664 2039

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0906

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
टिन सुइ वाइ (टिन यिप रोड) कम्युनिटी हेल्थ सेन्टर
Tin Shui Wai (Tin Yip Road) Community Health Centre
3, हटि नयप रोड, हटि सुइ वाइ
(हङकङ वेटल्याण्ड पार्क र भिएन्नी कोभ अफ टिन क्वाइ रोड अगाडि)

3, Tin Yip Road, Tin Shui Wai
(Opposite Hong Kong Wetland Park and Vianni Cove of Tin Kwai Road)

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

3124 2200

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
2469 9222

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
टिन सुइ वाइ हेल्थ सेन्टर (टिन सुइ रोड)
Tin Shui Wai Health Centre (Tin Shui Road)
3 टिन सुइ रोड, टिन सुइ वाइ, एन.टी.
3 Tin Shui Road, Tin Shui Wai, N.T.

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2448 5511

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 5006

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
चुंग क्वान ओ (पो निन्ग रोड) जनरल बहिरंग क्लिनिक
Tseung Kwan O (Po Ning Road) General Out-patient Clinic
जी/एफ, 28 पो निन्ग रोड, चुंग क्वान ओ
G/F, 28 Po Ning Road, Tseung Kwan O

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2191 1083

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0660

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
चुंग क्वान ओ जोक्की क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
Tseung Kwan O Jockey Club General Out-patient Clinic
99 पो लाम रोड नर्थ, जी/एफ, चुंग क्वान ओ, कोउलुन
99 Po Lam Road North, G/F, Tseung Kwan O, Kowloon

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2701 9922

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0662

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
त्सिंग यी चेउन्ग हङ जनरल बहिरंग क्लिनिक
Tsing Yi Cheung Hong General Out-patient Clinic
3/एफ, त्सिंग यि चेउन्ग होङ इस्टेट कमर्सिएल कम्प्लेक्स, चेउन्ग होङ इस्टेट, त्सिंग यी
3/F, Tsing Yi Cheung Hong Estate Commercial Complex, Cheung Hong Estate, Tsing Yi

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2943 8100

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0103

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
त्सिंग यी टाउन जनरल बहिरंग क्लिनिक
Tsing Yi Town General Out-patient Clinic
21 त्सिंग लुक स्ट्रिट, त्सिंग यी, एन.टी.
21 Tsing Luk Street, Tsing Yi, N.T.

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2434 6205

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0105

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
चुन मुन क्लिनिक
Tuen Mun Clinic
11 त्सिंग यीन स्ट्रिट सान हुइ, चुन मुन, एन.टी.
11 Tsing Yin Street, San Hui, Tuen Mun, N.T.

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2452 9111

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 0886

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
चुन मुन वु होन्ग क्लिनिक
Tuen Mun Wu Hong Clinic
2 वु होन्ग स्ट्रिट, चुन मुन
2 Wu Hong Street, Tuen Mun

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2458 3788

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 0887

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm

तुंग वाह पूर्वी अस्पताल सामान्य बहिरङ्ग विभाग
Tung Wah Eastern Hospital General Out-patient Department
भुँई तल्ला, मुख्य ब्लक, तुंग वाह पूर्वी अस्पताल, १९ पूर्वी अस्पताल सडक, कज्वे बे
G/F, Main Block, Tung Wah Eastern Hospital, 19 Eastern Hospital Road, Causeway Bay

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2162 6022 / 2162 6023

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
2162 6880

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 12:30pm
2:00pm - 4:30pm

शनिवार
9:00am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
9:00am - 12:30pm
2:00pm - 4:30pm

Saturday
9:00am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
टुंग वाह अस्पताल जीओपीसी
Tung Wah Hospital GOPC
भुँई तल्ला, हउकिन्स् विंग, तुंग वाह अस्पताल, १२ पो यान सडक, शेउङ्ग वान
G/F, Hawkins Wing, Tung Wah Hospital,12 Po Yan Street, Sheung Wan

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2589 8518

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 5958

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
र्भोइलेट पील जिरल बहिरंग क्ललनिक
Violet Peel General Out-patient Clinic
एलजी, टान्ग सीउ किन अस्पताल, कम्युनिटी एम्बुलेटरी केयर सेन्टर, 282 क्वीन्स् रोड इस्ट वानचाइ
LG, Tang Shiu Kin Hospital, Community Ambulatory Care Centre, 282 Queen’s Road East, Wanchai

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

3553 3116

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0000

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
वान सुइ जनरल बहिरंग क्लिनिक
Wan Tsui General Out-patient Clinic
जी/एल, ब्लक 12, वान सुइ स्टेट, चाइ वान
G/F, Block 12, Wan Tsui Estate, Chai Wan

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2897 5527

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0099

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
वान्ग टाउ होम जोक्की क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
Wang Tau Hom Jockey Club General Out-patient Clinic
200 जक्सन रोड, वान्ग टाउ होम
200 Junction Road, Wang Tau Hom

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

3143 7100

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0115

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
वेस्ट कोउलुन जनरल बहिरंग क्लिनिक
West Kowloon General Out-patient Clinic
जी/एफ, चेउन्ग सा वान सरकारी कार्यालयहरू, 303 चेउन्ग सा वान रोड
G/F, Cheung Sha Wan Government Offices, 303 Cheung Sha Wan Road

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2150 7200

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0121

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
वोङ सीउ चिन्ग फ्यामिली मेडिसिन सेन्टर
Wong Siu Ching Family Medicine Centre
जी/एफ, 1 पो वु लेन, टाइ पो
G/F, 1 Po Wu Lane, Tai Po

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2658 9182

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0926

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
वु योर्क यु जनरल बहिरंग क्लिनिक
Wu York Yu General Out-patient Clinic
55 सेउन्ग फुङग स्ट्रिट, स्ज वान सान, काउलुन
55 Sheung Fung Street, Tsz Wan Shan, Kln

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2325 5221

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0116

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
यान चाई अस्पताल सामान्य अभ्यास स्वास्थ्यकेन्द्र
Yan Chai Hospital General Practice Clinic
३ तल्ला, ब्लक सी, यान चाई अस्पताल, ७-११ यान चाई सडक, चुन वान
3/F, Block C, Yan Chai Hospital, 7-11 Yan Chai Street, Tsuen Wan

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2417 8825

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0109

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

शनिवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Saturday
9:00am - 1:00pm
यान ओइ जनरल बहिरंग क्लिनिक
Yan Oi General Out-patient Clinic
जी/एफ, 6 चुन ली स्ट्रिट, चुन मुन
G/F, 6 Tuen Lee Street, Tuen Mun

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2404 3700

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 0888

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

शनिवार
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
याउ मा टेइ जोक्कि क्लब जनरल बहिरंग क्लिनिक
Yau Ma Tei Jockey Club General Out-patient Clinic
1/एफ, 145 ब्याटरी स्ट्रिट, याउ मा टेइ
1/F, 145 Battery Street, Yau Ma Tei

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2272 2400

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0880

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm
युइन चाउ कोक जनरल बहिरंग क्लिनिक
Yuen Chau Kok General Out-patient Clinic
जी/एफ, 29 चाप वाइ कोन स्ट्रिट, साटिन
G/F, 29 Chap Wai Kon Street, Shatin

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2647 3383

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3157 0995

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

शनिवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

शनिवार
9:00am – 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Saturday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am – 1:00pm
2:00pm – 5:00pm

Saturday
9:00am – 1:00pm
युइन लोङग जोक्कि क्लब हेल्थ सेन्टर
Yuen Long Jockey Club Health Centre
269 कासल पीक रोड, युइन लोङग
269 Castle Peak Road, Yuen Long

नक्सा हेर्न क्लिक गर्नुहोस्

2443 8511

बुक गर्ने टेलिफोनः
Booking tel.:
3543 5007

दर्ता समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

साँझ
5:45pm - 9:30pm

शनिवार र आइतवार
8:45am - 12:30pm

परामर्शको समयः

सोमवारदेखि शुक्रवार
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

साँझ
6:00pm - 10:00pm

शनिवार र आइतवार
9:00am - 1:00pm


Registration Hours :

Monday to Friday
8:45am - 12:30pm
1:45pm - 4:30pm

Evening
5:45pm - 9:30pm

Saturday and Sunday
8:45am - 12:30pm

Consultation Hours :

Monday to Friday
9:00am - 1:00pm
2:00pm - 5:00pm

Evening
6:00pm - 10:00pm

Saturday and Sunday
9:00am - 1:00pm

अंग्रेजी र नेपाली संस्करण बीच कुनै पनि विसंगति भएमा, अंग्रेजी संस्करण प्राथमिकता हुनेछ।

पछिल्लो अद्यतन: 03/2018