सामुहिक, अस्पतालहरू र संस्थाहरू
Clusters, Hospitals and Institutions

सामुहिक, अस्पतालहरू र संस्थाहरू

अस्पताल अधिकारले हाल 43 सार्वजनिक अस्पतालहरू र संस्थाहरू , 48 विशेषज्ञ बहिरंग क्लिनिकहरु र 73 सामान्य बहिरंग क्लिनिकहरू व्यवस्थापन गर्छ । यी, स्थानहरूको आधारमा ७ अस्पताल समुहमा संगठित गरिएको छ।

बिरामीहरुले उच्च गुणवत्ता हेरविचारको सातत्य पाओस्, एउटै भौगोलिक अवस्था र उनीहरूको रोगको अवधिभरि - तिव्र चरण देखि स्वास्थ्यलाभ, पुन स्वास्थ्यलाभ र समुदायिक हेरविचार पाओस् भनेर अस्पताल समुहले सुनिश्चित गर्छ। प्रत्येक समुहहरू भित्र अस्पतालहरूको व्याख्यात्मक संचालनबाट यो प्राप्त गरिन्छ, ताकि सेवाहरूको व्यापक र सन्तुलित श्रेणी समुदायलार्इ दिन सकोस्।

 
हङकङ इस्ट क्लस्टर

अस्पताल 

ठेगाना 

टेलिफोन 

चेसहिरे होम, चुङ होम कक्  

128 चुङ होम कक् रोड, एचके  

2813 9823  

पामेला युड नेदरसोल इस्टर्न अस्पताल  

3 लोक मन रोड, चाइ वान, एचके  

2595 6111  

रूट्टोनजी अस्पताल  

266 क्वीन्स रोड इस्ट, वान चाइ, एचके  

2291 2000  

सेन्ट जोन अस्पताल  

छेंग चाउ अस्पताल रोड, टुन्ग वान, छेंग चाउ  

2986 2100  

टाङ सुइ किन हस्पिटल  

282 क्विन्स रोड इस्ट, वान चाई, एचके  

2291 2000  

टुङ वाह इस्टर्न हस्पिटल  

19 इस्टर्न हस्पिटल रोड, कजवे बे, एचके  

2162 6888  

वङ चुक ह्याङ हस्पिटल  

2 वङ चुक ह्याङ पथ, वङ चुक ह्याङ, एचके  

2873 7222  


                       
हङकङ वेस्ट क्लस्टर

अस्पताल 

ठेगाना 

टेलिफोन 

ग्रान्थम हस्पिटल  

125 वङ चुक ह्याङ रोड, अबेरडिन, एचके  

2518 2111  

म्याक्लेहोस चिकित्सा पुनर्सुधार केन्द्र  

7 स्हा वान ड्राइभ, पोकफुलम, एचके  

2817 0018  

क्वीन मेरी अस्पताल  

102 पोकफुलाम रोड, एचके  

2255 3838  

स्यान्डी बेको द डचेज अफ केन्ट चिल्ड्रेन्स हस्पिटल  

12 स्यान्डी बे रोड, पोकफुलम, एचके  

2817 7111  

टिसन युक हस्पिटल  

30 हस्पिटल रोड, साई यिङ्ग पुन, एचके  

2589 2100  

टुङ्ग वाह ग्रुप अफ हस्पिटल्स फुङ्ग यूइ किङ्ग हस्पिटल  

9 स्यान्डी बे रोड, पोकफुलम, हङकङ  

2855 6111  

टुङ वाह हस्पिटल  

12 पो यान स्ट्रिट, शेउङ्ग वान, एचके  

2589 8111  


                       
कौलुन सेन्ट्रल क्लस्टर

अस्पताल 

ठेगाना 

टेलिफोन 

हङकङ बौद्धिक अस्पताल  

10 हेङ्ग लाम स्ट्रिट, लोक फु, केएलएन  

2339 6111

हङकङ चिल्ड्रेन हस्पिटल  

1 सिङ्ग चेओङ्ग रोड, काउलून  

 

हङ कङ आँखा अस्पताल  

147K अर्जाइल स्ट्रिट, केएलएन  

2762 3007  

हङकङ रेड क्रस रक्त सञ्चार सेवा  

15 किङ्ग्स पार्क राइज, केएलएन  

2710 1234  

कौलुन हस्पिटल  

147A अर्जाइल स्ट्रिट  

3129 7111  

क्वोङ वाह अस्पताल  

25 वाटरलु रोड, काउलुन  

2332 2311  

आवर लेडी अफ मेरिक्नोल हस्पिटल  

118 स्हाटिन पास रोड, वङ्ग टाइ सिन, केएलएन  

2320 2121  

क्वीन एलिजाबेथ अस्पताल  

30 गास्कोइगने रोड, काउलुन  

3506 8888  

TWGHs वङ्ग टाइ सिन हस्पिटल  

124 स्हाटिन पास रोड, वङ्ग टाइ सिन, केएलएन  

2320 0377  


                       
कौलुन इस्ट क्लस्टर

अस्पताल 

ठेगाना 

टेलिफोन 

हाभेन अफ होप हस्पिटल  

8 हाभेन अफ होप रोड, टिस्यूङ्ग क्वान ओ, केएलएन  

2703 8888/  
2409 5868  

चुंग क्वान ओ अस्पताल  

नं. 2 पो निङ लेन, हाङ्ग हाउ, चुंग क्वान ओ  

2208 0111  

युनाइटेड क्रिस्चियन अस्पताल  

130 हिप वो स्ट्रिट, कुन टोङ्ग, काउलुन  

2379 9611  


                       
कौलुन वेस्ट क्लस्टर

अस्पताल 

ठेगाना 

टेलिफोन 

कारिटास मेडिकल सेन्टर  

111 विङ हङ स्ट्रिट, साम सुइ पो  

3408 5678  

क्वाइ चुङ हस्पिटल  

3-15 क्वाइ चुङ हस्पिटल रोड, एनटी  

2959 8111  

नर्थ लानटाउ अस्पताल  

8 चुङ यान रोड, टुंग चुङ्ग लानटाउ, एन.टी.  

3467 7000  

प्रिन्सेस मार्गरेट अस्पताल  

2-10 प्रिन्सेस मार्गरेट अस्पताल रोड, लाइ चि कोक, काउलुन  

2990 1111  

यान चाइ अस्पताल  

7-11 यान चाइ स्ट्रिट चुन वान, एनटी  

2417 8383  


                       
न्यू टेरेटोरिज इस्ट क्लस्टर

अस्पताल 

ठेगाना 

टेलिफोन 

एलिस हो मिउ लिङ नेदरसोल अस्पताल  

11 चुन अन रोड, टाइ पो, एनटी  

2689 2000  

ब्राडबुरी हस्पाइस  

17 A कुङ्ग कक् शान रोड, शाटिन, एनटी  

2636 0163  

चेस्हिरे होम, शाटिन  

30 A कुङ्ग कक् शान रोड, शाटिन, एनटी  

2636 7288  

नर्थ डिस्ट्रिक अस्पताल  

9 पो किन रोड, शेंग सुइ, एनटी  

2683 8888  

प्रिन्स अफ वेल्स अस्पताल  

30-32 ङान सिङ स्ट्रीट, साटिन, एनटी  

3505 2211  

शाटिन हस्पिटल  

33 ए कुङ्ग कक् स्ट्रिट, मा अन शान, शाटिन, एनटी  

3919 7500  

टाइ पो हस्पिटल  

9 च्यून अन रोड, ताई पो, एनटी  

2607 6111  


                       
न्यू टेरेटोरिज वेस्ट क्लस्टर  

अस्पताल 

ठेगाना 

टेलिफोन 

कास्टल पिक हस्पिटल  

15 टिसिङ चुङ कोन रोड, ट्यून मुन, एनटी  

2456 7111  

पोक ओइ अस्पताल  

अउ टाउ, युइन लोङ्ग, एनटी  

2486 8000  

सुइ लाम हस्पिटल  

15 टिसिङ चुङ कोन रोड, ट्यून मुन, एन.टी  

2456 7111  

तिन शुई वाई हस्पिटल  

11 तिन तान स्ट्रिट तिन शुई वाई, न्यू टेरिटोरिज  

3513 5000  

चुन मुन अस्पताल  

23 चिंग चुउन्ग कुन रोड, चुन मुन, एनटी  

2468 5111  

अंग्रेजी र नेपाली संस्करण बीच कुनै पनि विसंगति भएमा, अंग्रेजी संस्करण प्राथमिकता हुनेछ।

पछिल्लो अद्यतन: 06/2018