सामुहिक, अस्पतालहरू र संस्थाहरू
Clusters, Hospitals and Institutions

सामुहिक, अस्पतालहरू र संस्थाहरू

अस्पताल अधिकारले हाल 42 सार्वजनिक अस्पतालहरू र संस्थाहरू , 47 विशेषज्ञ बहिरंग क्लिनिकहरु र 73 सामान्य बहिरंग क्लिनिकहरू व्यवस्थापन गर्छ । यी, स्थानहरूको आधारमा ७ अस्पताल समुहमा संगठित गरिएको छ।

बिरामीहरुले उच्च गुणवत्ता हेरविचारको सातत्य पाओस्, एउटै भौगोलिक अवस्था र उनीहरूको रोगको अवधिभरि - तिव्र चरण देखि स्वास्थ्यलाभ, पुन स्वास्थ्यलाभ र समुदायिक हेरविचार पाओस् भनेर अस्पताल समुहले सुनिश्चित गर्छ। प्रत्येक समुहहरू भित्र अस्पतालहरूको व्याख्यात्मक संचालनबाट यो प्राप्त गरिन्छ, ताकि सेवाहरूको व्यापक र सन्तुलित श्रेणी समुदायलार्इ दिन सकोस्।

अंग्रेजी र नेपाली संस्करण बीच कुनै पनि विसंगति भएमा, अंग्रेजी संस्करण प्राथमिकता हुनेछ।

पछिल्लो अद्यतन: 01/2017