English 首 頁
   
   
  員 工 優 惠
 

今期 << 協 力 >> 向 大 家 推 介 三 項 醫 管 局 員 工 優 惠 , 同 事 們 萬 勿 錯 過 !

 


醫 管 局 於 香 港 基 督 教 青 年 會 的 公 司 會 籍 再 續 一 年 。 由 2010 年 7 月 1 日 至 2011 年 6 月 30 日 , 同 事 可 攜 同 家 屬 或 親 友 ( 最 多 3 名 ) , 以 會 員 價 自 費 享 用 香 港 基 督 教 青 年 會 兩 個 中 心 的 設 施 , 亦 有 壁 球 及 乒 乓 球 場 半 價 入 場 及 室 內 攀 石 入 門 課 程 9 折 等 優 惠 。 希 望 大 家 多 做 運 動 , 培 養 健 康 的 生 活 模 式 ! 詳 情 請 瀏 覽 員 工 福 利 網 頁 http://ha.home/staff 或 致 電 中 心 查 詢 ( 尖 沙 咀 中 心:2368 7070;京 士 柏 中 心:2782 6682 )

 
 
 


7 間 為 公 務 員 提 供 「 自 願 參 與 醫 療 保 險 計 劃 」 的 保 險 公 司 將 由 2010 年 9 月 1 日 起 , 為 醫 管 局 員 工 及 家 屬 提 供 相 近 的 醫 療 保 險 計 劃 , 為 期 一 年 , 它 們 分 別 為 :

   
 
 

同 事 可 按 需 要 , 參 與 以 上 公 司 的 保 險 計 劃 。 如 欲 了 解 詳 情 , 請 瀏 覽 員 工 福 利 網 頁 http://ha.home/staff


   
 


色 彩 繽 紛 、 設 計 獨 特 的 醫 管 局 VMV 熊 , 你 喜 歡 哪 一 隻 ? 還 是 想 整 套 擁 有 呢 ? VMV 熊 鎖 匙 扣 現 於 醫 管 局 大 樓 職 員 合 作 社 有 售 , 更 有 「 方 型 套 裝 」 及 「 圓 型 套 裝 」 , 如 果 你 是 VMV 熊 Fans , 趕 快 把 他 們 帶 回 家 吧 !

職 員 合 作 社 服 務 熱 線: 2300 6981